TALCUIRI ALE APOCALIPSEI

ENOH SI ILIE (Despre Apocalipsa)

Acesti doi prooroci au sa se pogoare, sa vina din Rai, trimisi de Dumnezeu, fiind luati cu tot cu trup la cer. Când vor predica ei cu mare putere si vor înfrunta pe Antihrist trei ani si jumatate, cât va împarati el, Sfintii Enoh si Ilie vor avea mare putere sa strabata tot pamântul cu fel de fel de minuni. Au sa faca minuni mari si semne în Ierusalim ca sa întoarca pe evrei, caci ei nu se întorc pâna nu vine Ilie si Enoh. Vor întoarce inimile catre fii si sinagoga satanei catre Hristos.

Când vor predica ei, îi va auzi tot pamântul si-i va vedea toata lumea. Si acestea sunt scrise de 2000 de ani, de când i s-au descoperit Sfântului Ioan Evanghelistul. Si cine ar fi crezut? Ar zice cineva ca este o nebunie asta. Si se întrebau oamenii: „Cum o sa-i vada pe Enoh si Ilie? Din continentul Asia sau Africa, cum o sa-i auda în America?”

Acum, daca ar predica, îi vede la televizor toata lumea si îi aude la aparate toata lumea. Cum sa nu! Dumnezeu stie toate, ca si cum ar fi venit. Când vor predica si vor face minuni, tu ai sa te uiti aici si ai sa-i vezi cum fac minuni, cum învie mortii, si ai sa auzi de aici ce predica Enoh si Ilie si cum mustra pe Antihrist, când va împarati peste toata lumea, timp de 1260 de zile.

Vezi? Ceea ce era atunci de necrezut si de neînchipuit, acum se poate realiza! De aici se poate vedea si auzi la Ierusalim. Da! Si uite, stam aici si vedem la Ierusalim cum slujesc acolo, cum predica si auzim toate! Si la Muntele Sinai si în Italia si în Belgia si în Olanda si în Bulgaria si în Grecia si în Serbia. Deci stau aici si vad slujba de la Ierusalim! Vezi ca-i posibil acum? Dumnezeu stia de mai înainte cât are sa se înmulteasca mintea, adica stiinta.

Ca Daniil Proorocul a spus la capitolul doi: În vremea de apoi se va înmulti mintea foarte, si se vor întelepti oamenii si vor zbura prin vazduh si vor înconjura lumea. Toate câte le vezi acum, Biblia le-a spus cu mii de ani înainte.

Vezi Proorocul Isaia, care traieste cu 850 de ani înainte de venirea Domnului, la capitolul 60 întreaba de avioane, ca el le vedea acum 2800 de ani: Doamne, ce sunt acestea care zboara si se întrec cu norii; si zboara ca porumbeii spre porumbarele lor si de huietul aripilor lor se tulbura vazduhul? (Isaia 60, 8).

Ai auzit? Cu 2800 de ani înainte a spus de avioane. Ce-a zis? „Ca zboara ca porumbeii spre porumbarele lor”. Ca ei nu zboara, decât de la un aerodrom la altul, ca sa alimenteze.

Dar si Proorocul Ieremia a vazut masinile astea fara cai, care le vedeti acum ca alearga pe drum. Si întreaba pe Dumnezeu: Doamne, ce sunt acestea, care huruie pe drum si întrec carele oamenilor?

Vezi, ca spune de bomba cu neutroni la Apocalipsa: Iata au iesit de la fata Mielului niste lacuste si acestea aveau putere mare de vatamat în cozile lor. Si am auzit un glas de la tronul Mielului: Nu vatamati iarba pamântului, nici copacii, nici florile, nici toate cerealele lumii, numai pe oameni sa-i vatamati cinci luni de zile. Razboiul neutronic. Bomba cu neutroni îti lasa pomii înfloriti.

Eu am la marturisire pe cel mai mare profesor de fizica atomica din Bucuresti.

– Domnule, zic, ce rau poate face aceasta bomba?

– Aceasta distruge numai viata, si-ti lasa orasul complet. Ca ce folos daca l-ar distruge? Ei ce sa mai câstige când vin sa ocupe? Au nevoie sa ucida pe oameni, ca sa ocupe orase si toate bunurile lumii.

– Dar daca eu sunt închis într-o casa de fier si bomba cu neutroni explodeaza afara, ce poate sa-mi faca, daca zici ca nu distruge materia? Eu nu sunt în siguranta?

– Dumneata daca ai avea o casa de fier fara usa, cu peretii de zece metri grosime în jur si te-ai bagat acolo, neutronii rapizi nu sunt împiedicati de fier sa treaca. Trec prin fier si vin la dumneata si-ti distrug numai viata.

Am grait cu dânsul. Sotia lui este mare bibliotecara la cartile de limbi vechi. Un om credincios!

Asa ne-a spus Dumnezeu, ca acestea sunt scrise la Apocalipsa. Nu vor vatama copacii, nici florile, nici sadurile, nici ierburile, ci numai pe oameni cinci luni de zile. Atât o sa dureze razboiul neutronic. Cinci luni de zile n-ai sa te poti pazi nici în casa, nici în beci, nici în apa, nicaieri, nicaieri. Unde te-a ajuns… Tot ce-i viu distruge. Asta-i bomba cu neutroni.

Toate-s scrise, fratii mei. Si Mântuitorul a spus: Cerul si pamântul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece (Matei 24, 35). Da. Noi suntem cei de pe urma!…
Parintele Cleopa

Tâlcuire la Apocalipsă a Sfântului Ierarh Nou Mucenic Ermoghen al Tobolskului şi Siberiei care a fost martirizat de bolşevici

În vremurile antihristului locul idolilor va fi luat de stăpânire, care va cere închinare pentru sine, iar cel ce va respecta legile civice ale societăţii, deşi fără a aduce direct vreo atingere credinţei, va fi părtaş al acestei stăpâniri. Atunci se va face despărţirea celor buni de cei răi, potrivit voii lui Dumnezeu, a urmaşilor lui Hristos de slugile lui antihrist.Adevăraţii credincioşi din împărăţia antihristului – societatea vremurilor din urmă – vor vieţui în singurătate, departe de lume. Ei nu se vor supune nici unor legi civice ale societăţii, nu vor avea nici un fel de obligaţii civice. Cei ce vor recunoaşte legile societăţii şi se vor supune, chiar cu neplăcere, se vor face părtaşi antihristului prin aceasta şi vor fi lepădaţi de la faţa lui Dumnezeu.

În timpul stăpânirii antihristului va fi minte satanicească, ce va acţiona politiceşte, fără să se atingă de credinţă în chip brutal. Tuturor li se vor acorda drepturi egale, toate sectele vor avea deplină libertate, deşi, în cele din urmă, stăpânirea antihristului va combate toate sectele şi religiile.

Va acţiona din punct de vedere moral şi va căuta să convingă şi să se vatăme de moarte sufletele oamenilor. Dreptul la propovăduire şi la săvârşirea “legală” a slujbelor bisericeşti îl vor avea numai cei ce respectă legile statului şi nu încalcă “disciplina”. Lăcaşurile de închinăciune vor fi sub strictă supraveghere şi în ele va dicta aceeaşi ocârmuire, ea fiind capul în locul lui Hristos şi nu vor sluji lui Hristos, ci antihristului. Dar creştinii orbiţi nu vor observa nimic, deşi acest lucru l-ar putea înţelege şi un prunc mic.

Stăpânirea antihristului îi va lua aşadar pe toţi sub un control riguros, ca să ştie cine se supune şi cine nu; după cum scrie şi părintele Lavrentie de la Cernigov: “atunci te vor mâna cu de-a sila la biserică”. Totuşi unii nu vor fi prigoniţi de la început, pentru a păstra aparenţele în legătură cu libertatea conştiinţei. Abia spre sfârşit, când toţi se vor găsi anihilaţi în staulul Babilonului şi mânia lui Dumnezeu va fi aproape, stăpânirea va da ordin să fie nimiciţi ca nişte criminali înrăiţi, cei ce se răzvrătesc “împotriva umanităţii”, iar în acele vremuri decăzute, întreg poporul va primi cu entuziasm măsurile luate de stat.

din revista Atitudini nr.11 (pg. 40)

Taina Babilonului celui mare, mama desfrânatelor (Apocalipsa 17, 5)

Sfântul Ioan, la Apocalipsă, descrie Babilonul în chip de femeie desfrânată, zicând: “Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară roşie, plină de nume de hulă, având şapte capete şi zece coarne. Şi femeia era îmbrăcată în purpură şi în stofă stacojie şi împodobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare, având în mână un pahar de aur plin de urâciunile şi de necurăţiile desfrânării ei. Iar pe fruntea ei scria nume tainic: Babilonul cel mare, mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului. Şi am văzut o femeie, beată de sângele sfinţilor, şi de sângele mucenicilor lui Iisus”. 

Şi mai jos: “Aici trebuie minte care are înţelepciune: “Cele şapte capete, şapte munţi sunt”, şi “zece coarne, zece împăraţi sunt” (Apocalipsa 17, 3-6; 9;12).NOTĂ vestitorul / De asemenea Biserica romano-catolică poate simboliza pe desfrânata care a curvit cu împăraţii pământului (vezi Apocalipsă 17, 2). Ştiut este faptul că papalitatea a făcut grave compromisuri cu U.E. (şi nu doar cu U.E. ci şi cu alte stăpâniri) în detrimentul creştinismului încercând să atragă în această capcană şi Biserica Ortodoxă. Tot la Apocalipsă se vorbeşte despre căderea desfrânatei numită Babilonul cel mare şi că această cădere va fi plină de urgie.(vezi Apocalipsa 18,8-10)

Fericitul Agatanghel tâlcuieşte despre Biserica romano-catolică următoarele:
“Am văzut o femeie, pe curva Servastopi, care zicea: Fost-am ţiitoarea unui împarat, dar mi-am pierdut fecioria”. Împăratul este Hristos, ţiitoarea este Biserica Italiei. În anul 1054 prin ruperea Bisericii catolice de cea ortodoxă şi-a pierdut fecioria dogmelor. A pierdut curăţia dogmelor originare ortodoxe. Mare păcat. Zice Agatanghel: că dacă se va face împărăţia creştineasca a răsăritului, va veni Papa de la apus şi se va uni cu Biserica Răsăritului şi se vor face una precum au fost şi mai înainte”.

Despre cele şapte capete sau şapte munţi pe care stă desfrânata Sf. Apostol şi Evenghelist Ioan spune că sunt şi şapte împăraţi (vezi Apocalipsă 17,9-10)
Cei şapte împăraţi pot fi cele 7 puteri/state cele mai dezvoltate economic din U.E. care practic conduc Uniunea Europeană.
Dintre toate bisericile numai biserica romano-catolică are caracter statal. Ea întreţine relaţii diplomatice cu statele lumii. Vaticanul este un stat independent în alt stat, de aceea aparţine de cele şapte, dar el este al optulea şi merge la pierzare (Apocalipsa 17, 11)

Sfântul Metodie, arhiepiscopul Patarelor spune în profeţia sa despre vremurile din urmă că se vor scula şapte lupi, la fel de sălbateci (care sunt cele şapte puteri). Şi vor bate pe ismaeliteni (turci) şi-i vor goni pâna la colonie, care se înţelege că este locul mutării. Vezi aici profeţia Sfântului Metodie. (până aici nota)

… în faţa Consiliului European
Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară…(Apocalipsa 17,3)
iar pe fruntea ei scria nume tainic:Babilonul cel mare, mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului.

Turnul din Babilon
Arhitectura Parlamentului European seamănă izbitor cu un turn. Se vrea o reconstituire a turnului din vechiul Babilon în care să existe doctrina celor de atunci, o doctrină ateistă.


Aici iarăşi sunt multe tâlcuiri pentru acest Babilon; unii zic a fi Babilonul adunarea tuturor necuraţilor sau lumea şi slava lumii, desfătarea şi dulceaţa patimii. Iar pe şapte munţi se zice că această cetate este întărită, adică pe şapte păcate de moarte, întru care împărăţeşte diavolul; cetăţenii acesteia sunt necuraţii cei ce locuiesc într-însa; precum dimpotrivă, cetăţenii lui Dumnezeu – ai Ierusalimului – sunt sfinţii cei aleşi.

Iar alţii înţeleg a fi Babilonul necurăţia şi spurcata grozăvie a turcilor şi a tătarilor, ca o femeie desfrânată cu adevărat, căci credinţa lor cea necurată învaţă toată urâciunea şi curvia şi sloboade pe fiecare să aibă atâtea femei pe câte le va putea hrăni. Alţii socotesc a fi Babilonul cetatea lui Constantin că aceasta este capitala turcilor gonitorilor lui Hristos şi ai Bisericii lui Hristos, şi şade lângă ape pe şapte munţi, care munţi în greceşte se numesc Eftalofos.

Ca şi cum ar fi zis îngerul pentru aceasta Sfântului Ioan: “Vino să-ţi arăt judecata desfrânatei celei mari, ce şade pe ape multe”.

… pentru moneda de 2 euro a fost ales tot simbolul desfrânatei care şade pe o fiară!

NOTĂ vestitorul / Prin expresia „ape multe” se înţelege popoare, state. Un astfel de exemplu este tâlcuirirea următorului verset din biblie:„Ridicat-ai la mare caii Tăi, tulburând ape multe”. Sfinţii Părinţi spun că marea-i toata lumea, caii sunt apostolii, care au alergat să predice în toată lumea cuvântul lui Dumnezeu, apele multe sunt toate popoarele pagâne, care au fost tulburate de predicarea Evangheliei şi de dărâmarea capiştilor idoleşti. Vezi şi (Apocalipsa 17, 9) se dă aceeaşi explicaţie. (până aici nota)

… în faţa Parlamentului European

Alţii socotesc a fi Babilonul cel de demult, care a fost mitropolia haldeilor, că de acolo va ieşi Antihrist, precum s-a zis mai sus. Acolo au fost Nimrod, întâiul viteaz în lume, şi după dânsul Nabucodonosor, după aceea Antioh, înainte-mergătorii şi chipurile lui Antihrist.
Acestea sunt tâlcuirile pentru Babilon.
Ci toate acestea lepădându-le, socotesc acea tâlcuire a fi adevărată, care zice că Roma veche a apusului este Babilon; şi căderea Babilonului este căderea Romei de la apus, care se va strica la sfârşitul lumii. Acestă tâlcuire este a multor dascăli, şi dintre aceştia cel mai limpede grăieşte Sfântul Apostol Petru, la care Roma este numită Babilon, zicând:
“Biserica cea aleasă din Babilon şi Marcu, fiul meu, vă îmbrăţişează”
(I Petr. 5, 13).
Din aceste cuvinte ale lui Petru, dascălii cu un glas tâlcuiesc că ar fi Roma.

Sfântul Andrei de la Cezareea în tâlcuirea sa, zice aşa: Din multe locuri din Scriptură poate să se ştie că, din fapte şi din plinirea lor, se pun numele cetăţilor, de unde şi Babilonul cel vechi aşa a fost numit.

Şi i s-a zis curva cea veselă, adică cetatea desfrânaţilor, că-i pare bine de desfrânare; Doamna fermecătorilor şi Ierusalimul cel vechi; faţa ta a fost de desfrânat; şi Roma cea veche se numeşte Babilonul în cartea lui Petru. Puţin mai sus, în capitolul 53, acelaşi zice de Babilon, asemănându-l cu desfrânata: Această desfrânată unii au înţeles că este Roma cea veche care este zidită pe şapte munţi; iar şapte capete ale fiarei ce ţin pe aceia şapte împăraţi mai fără de lege decât toţi sunt, care de la Domiţian până la Diocleţian au progonit Biserica. Şi iarăşi zic Sfântul Andrei şi dascălii Bisericii celei de demult: S-a zis cum să fie aceste proorocii asupra Babilonului din Roma, socotind că acele 10 coarne ce au căzut peste fiara a patra să fie peste împărăţia Romei. Aceeia înţelege Ieronim tâlcuind al paisprezecelea capitol al Cărţii lui Isaia proorocul, zicând: “Cade şi se strică Babilonul cel ce şade pe şapte munţi, desfrânata cea mohorâtă a cărei cădere şi muncă le arată Apocalipsa”.


Iar pricinile acestei tâlcuiri pentru Roma cea veche acestea sunt:

Întâi: cuvintele cele din urmă, în capitolul al şaptesprezecelea la Apocalipsă, învederat vestesc Roma cea veche a fi Babilonul.

Femeia pe care ai văzut-o cetatea cea mare este, care are împărăţie peste împăraţii pământeşti. Căci care cetate are împărăţie peste împăraţii pământeşti decât numai Roma cea veche, care s-a numit stăpână a toată lumea, după cuvântul Sfântului Evanghelist Luca: “Ieşit-a poruncă de la Cezar August (al Romei) să se scrie roată lumea”(Luca 2-1)?

A doua: Roma este aşezată pe şapte munţi, care o aseamănă cu Babilonul, cu desfrânata despre care vorbeşte Sfântul Evanghelist Ioan atunci când spune, în capitolul 17 de la Apocalipsă: “Aici este minte care are înţelepciune: şapte capete sunt şapte munţi deasupra cărora şade femeia” (Apocalipsa 17, 9).

A treia pricină: că Sfântul Ioan cu descoperirea sa nu zice despre firescul şi adevăratul Babilon cel de demult, care a avut scaunul în Egiptul haldeilor, ci zice despre Babilonul cel de taină şi închipuit, precum mărturiseşte titlul cel din fruntea femeii: “Taina Babilonului celui mare, mama desfrânatelor” (Apocalipsa 17, 5).

A patra pricină: că Roma şi împăraţii Romei, începând din vremile sfinţilor Apostoli, trei sute de ani, nu numai în Roma, ci în toată lumea au prigonit Biserica lui Dumnezeu. Pentru aceasta, nimănui altuia nu se cuvin cuvintele acestea, fără numai Romei: “ Şi am văzut o femeie, beată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Iisus” (Apocalipsa 17, 6). Şi iarăşi: “Şi s-a găsit în ea sânge de prooroci şi de sfinţi şi sângele tuturor celor înjunghiaţi pe pământ” (Apocalipsa 18, 24)

A cincea pricină este că Sfântul Petru numeşte pe Roma Babilon, precum mai sus am zis.
Oarecare dascăli, în tâlcuirea Epistolei Sfântului Petru, zic: pe Roma o numeşte Petru Babilon pentru vărsarea şi amestecarea închinării idoleşti celei multe la număr, unde maica şi întâia biserică acolo a strălucit; precum în robie la râurile Babilonului plângea de lipsirea sa cea de Sfântul Sion, nevrând a cânta cântarea Domnului în pământ străin.
Din aceste cuvinte se poate cunoaşte luminat ce este căderea Babilonului, despre care zice îngerul cu glas mare: ”A căzut! A căzut Babilonul cel mare şi a ajuns locaş demonilor”
(Apocalipsa 18, 2); că această cădere a Babilonului nu este alta fără decât stricarea Romei şi pierderea stăpânirii Romei la sfârşitul lumii, precum am mai zis.
Şi precum Babilonul cel de demult, mărirea haldeilor a căzut, stricându-l Cirus, aşa şi Babilonul cel de taină – Roma – se va strica. Iar când zice de două ori “a căzut”, este pentru îndoită cadere: cea dintâi este când a căzut vechea închinăciune de idoli a Romei, cu propovăduirea Evangheliei, iar cea de-a doua, când se va strica la sfârşitul lumii începătoria Romei. Sau îndoita cădere închipuie căderea după suflet şi trup, precum zic Sfinţii Ambrozie al Milanului şi Andrei al Cezareii.

NOTĂ vestitorul / Citind aceste tâlcuiri cu privire la Roma trebuie să avem în vedere înţelegerea timpului şi a spaţiului istoric, geografic şi politic; statul Vatican fiind creat abia în 1929 prin Acordul de la Lateran. Cu toate acestea el se află în inima Romei. Nu este de mirare că biserica romano-catolică este preferată de U.E. în detrimentul Bisericii Ortodoxe deoarece papalitatea joacă de mult timp un rol important în propagarea inovaţiilor fiind un instrument important al Uniunii Europene în materie de compromisuri, iar U.E. este în esenţă ateistă având ca scop slăbirea credinţei (în special creştin-ortodoxe) şi prin asta distrugerea identităţii naţionale. Biserica romano-catolică se vrea a fi o „biserică modernă” care ţine pasul cu ceea ce este nou în domeniul (pseudo) ştiinţei „fraternizând” cu aşa zisele civilizaţii extraterestre şi continuând cu darwinismul, papalitatea luptă din răsputeri să se încadreze în sintagma „politically correct” adăugând erezie peste erezie. (până aici nota)

Aceste tâlcuiri despre căderea Babilonului şi sfârşitul lumii şi pierderea lui Antihrist şi a oştirilor lui descrie Apocalipsa: “Şi s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea cea iubită (adică Sfânta Biserică). Dar s-a pogorât foc din cer şi i-a mistuit”(Apocalipsa 20, 9). Aceste cuvinte tâlcuind, Sfântul Andrei al Cezareii zice: “Foc din cer se va pogorî; s-a văzut precum era acela care pe vremea lui Ilie a ars de două ori câte cincizeci de oameni, cu căpeteniile lor. La slăvita Sa venire, Hristos va omorî pe Antihrist cu Duhul gurii Sale; încă şi pe neamurile despre care s-a zis mai sus, le va mânca focul, şi pe căpetenia lor,, diavolul, îl va arunca în iezerul cel de foc, unde este fiara şi proorocul cel mincinos şi unde se vor munci în veacul veacului”.

Despre acest sfârşit pierzător descris în descoperirea Sfântului Ioan menţionată mai sus, Sfântul Andrei a Cezareii sfârşeşte cuvântul său aşa: “Iar noi, de la Mântuitorul nostru Hristos învăţându-ne, să ne rugăm ca să nu intrăm în ispită; neîncetat şi cu dinadinsul să ne rugăm pentru aceasta, cunoscând neputinţa noastră, ca să ne izbăvim de ispita celor ce s-au proorocit şi să ne apere, ca nici venirea lui Antihrist să o vedem, nici năvălirea acelor limbi ce s-au zis mai sus, nici nevoia cea aducătoare de moarte, care vor sili pe mulţi să părăsească dreapta Ortodoxie mântuitoare; ci mărturisirea cunoştinţei după putinţă păzind, nevătămată şi neclintită, şi arzătoare dragoste să avem către Hristos, Cel ce ne-a răscumpărat pe noi cu scump Sângele Său.

Prin fapte bune arătându-ne credinţa că vom lua îndulcirea veşnicelor bunătăţi de aceasta nădăjduindu-ne întru îndurările Lui cele bogate, pe care să dea Dumnezeu să le dobândim, prin singur Mântuitorul şi Răscumpărătorul nostru Hristos, Căruia, împreună cu Tatăl şi Sfântul şi de viaţă făcătorul Duh, Îi este slava, puterea, cinstea şi închinăciunea, acum şi purerea şi în veci vecilor, amin”.

După stingerea blestematului Antihrist şi după risipa oştilor şi puterilor lui cele prigonitoare, care se cheamă Gog şi Magog unii prelungesc înfricoşata Judecată până în şapte ani, şi această părere a lor o întăresc cu proorocia ce zice că atât de mare va fi mulţimea oştii lui Gog, încât armele lor ce vor rămâne după moarte în şapte ani se vor arde şi aprinde de credincioşi. Vezi despre aceasta la sfârşitul capitolului al unsprezecelea.

Alţii zic că după moartea lui Antihrist, până la înfricoşata Judecată vor fi patruzeci de zile, şi această părere a lor o întăresc cu proorocia ce zice: De la vremea pomenirii neîncetării zilelor 1200. Fericit cel ce rabdă şi a ajuns la zilele acelea!

Numărul cel dintâi dat, 1245, se înţelege numărul zilelor lui Antihrist, iar după uciderea lui până la înfricoşata Judecată rămân 45; numără 1290 de zile, şi iarăşi 45 de zile de pedeapsă, şi vei afla numărul proorocesc cel de pe urmă, 1335 de zile, pentru care zice proorocul; ”Fericit cel ce va aştepta şi va ajunge la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile!” (Dan. 12, 12).

Alţii zic că după moartea lui Antihrist îndată va urma înfricoşata Judecată, şi aceasta o întăresc cu nemincionoase cuvintele lui Hristos, Dumnezeul nostru, care după prigoana lui Antihrist ce va să fie, nu mai pe urmă, ci îndată adică, va urma întunecarea luminătorilor cerului, după aceea înfricoşata Judecată; că aşa se zice: ”Îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca şi luna nu va mai da lumina ei”
(Matei 24, 29).

http://vestitorul.blogspot.ro/2009/11/taina-babilonului-celui-mare-mama.html

Cine sunt cei patru călăreți din Apocalipsă?

Ioan-Lucian Radu

Citind pasajul din 3 Regi 8, 33-39, se observă faptul că toate forțele distructive ale călăreților din Apocalipsă, adică războiul, foamea, bolile, moartea, sunt identice cu pedepsele pe care omul și le atrage în momentul în care uită de Dumnezeu și se închină idolilor. Însă, ele încetează imediat ce omul se pocăiește.

În capitolul 6 al Apocalipsei, Sfântul Ioan vede cum Iisus Hristos, reprezentat ca Miel înjunghiat, primește de la Dumnezeu un sul de hârtie pe care era scrisă judecata lui Dumnezeu, pecetluit cu 7 peceți sau sigilii, pe care le desface, El singur fiind capabil să facă aceasta. Pe măsură ce sunt deschise primele patru sigilii, își face apariția câte un călăreț, călare pe un cal colorat, care este trimis pe pământ pentru a fi executant al judecății lui Dumnezeu. Cunoscuți ca „cei patru călăreți din Apocalipsă”, au generat multe dezbateri în legătură cu identitatea lor.

Primul călăreț, pe calul alb

Şi am văzut când Mielul a deschis pe cea dintâi din cele şapte peceţi, şi am auzit pe una din cele patru fiinţe zicând cu glas ca de tunet: Vino şi vezi. Şi m-am uitat şi iată un cal alb şi cel care şedea pe el avea un arc; şi i s-a dat lui cunună şi a pornit ca un biruitor ca să biruiască(Apocalipsa 6, 1-2).

De la început, trebuie să menționăm că acești călăreți sunt duhuri aflate în slujba lui Dumnezeu (cf Zaharia 6), neputând fi identificate cu vreo persoană anume din istoria lumii, iar înfățișarea lor nu este decât un simbol al misiunii pe care o îndeplinesc. În al doilea rând, după cum vom vedea din misiunea lor, dar și din motivele celorlalte pedepse divine care le vor urma, ei sunt trimiși către cei păcătoși, de unde tragem concluzia că adevărații slujitori ai lui Dumnezeu nu vor fi afectați. Primul călăreț reprezintă o putere cuceritoare căreia nimeni nu-i poate rezista (Matei 24:3-6). Această persoană are aparența lui Hristos, fiind foarte asemănător călărețului din capitolul 19 al Apocalipsei, care este clar identificat cu Hristos, dar el nu este Hristos, ci vine ca un înșelător. Mulți comentatori l-au identificat pe acest călăreț cu Antihristul, însă acest lucru nu poate fi veridic, deoarece Scriptura nu precizează niciodată aceasta. Antihristul este descris în Apocalipsa 13,ca om. În Zaharia, capitolul6 unde este descrisă o vedenie asemănătoare celei din Apocalipsă, se spune că acei cai sunt ființe care aparțin domeniului spiritual, fiind slujitori ai lui Dumnezeu, care coboară din cer. În plus, Antihristul vine din Adânc. În Apocalipsa ni se spune de două ori că duhul fiarei, care va locui Antihrist vine din Adânc.

 Calul era considerat o mașină de război în timpurile biblice. Albul simbolizează neprihănirea și sfințenia. Arcul, menționat fără referire la săgeți, nu desemnează, așa cum sugerează mulți, că acel călăreț este în mijlocul unui demers de cucerire pașnică, prin diplomație și fără vărsare de sânge. Deoarece arcul este frecvent folosit în Sfânta Scriptură, ca simbol al vânătorii sau al războiului. Chiar și atunci când este menționat singur, fără referire la săgeți, tot simbolizează cucerirea violentă (de exemplu, Isaia 41, 2: Cine i-a dat în stăpânire neamuri şi i-a supus regi? Cu sabia lui în pulbere îi preface, şi cu arcul ii risipeşte ca pe pleava cea măruntă). El are, de asemenea, o coroană. În mod evident, Dumnezeu i-a dat această coroană, deoarece Dumnezeul suveran este singurul care poate da conducătorilor autoritatea de a conduce (Nu este stăpânire decât de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de Dumnezeu sunt rânduite – Romani 13, 1).

Capitolul 24 al Evangheliei după Mateicuprindeun pasaj paralel celui din Apocalipsa 6, unde Domnul Iisus îi descrie pe cei patru călăreți: Răspunzând, Iisus le-a zis: Vedeţi să nu vă amăgească cineva. Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, şi pe mulţi îi vor amăgi. Şi veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie; luaţi seama să nu vă speriaţi, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârşitul. Căci se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete şi ciumă şi cutremure pe alocuri. Dar toate acestea sunt începutul durerilor. Atunci vă vor da pe voi spre asuprire şi vă vor ucide şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru numele Meu(Matei 24, 4-9).

Astfel, primul călăreț este un spirit al religiei false, condusă de lideri care pretind a fi Hristos sau a veni în numele lui Hristos, înșelându-și adepții.

Călărețul al doilea și calul roșu ca focul

Şi când a deschis pecetea a doua, am auzit, zicând, pe a doua fiinţă: Vino şi vezi. Şi a ieşit alt cal, roşu ca focul; şi celui ce şedea pe el i s-a dat să ia pacea de pe pământ, ca oamenii să se junghie între ei; şi o sabie mare i s-a dat(Apocalipsa 6, 3-4).

Calul roșusimbolizează, vărsarea de sânge și războiul. Călărețul acestui cal primește puterea de a lua pacea de pe pământ și, mai mult, de a provoca pe oameni să se ucidă unii pe alții. Sabia mare reprezintă autoritatea de a ucide oameni. Cert este că așa a fost dintotdeauna, de-a lungul istoriei. Din 1496 î. Hr., până 1861, d. Hr., lumea a cunoscut 3130 ani de război și doar 227 de ani de pace. În ultimii 400 de ani, națiunile europene au semnat mai mult de 8.000 de tratate de pace. În secolul al XX-lea, 8,5 milioane de oameni au murit în primul război mondial și 22 de milioane au murit în al doilea război mondial.

Chiar dacă este alarmant, Scriptura ne avertizează că acest lucru nu este începutul sfârșitului lumii, ci doar preludiul care conduce la Ziua DomnuluiIar când veţi auzi de războaie şi de răzmeriţe, să nu vă înspăimântaţi; căci acestea trebuie să fie întâi, dar sfârşitul nu va fi curând (Luca 21, 9). Astfel, al doilea călăreț este un spirit al războiului, care umple pământul cu vărsare de sânge, până la momentul sfârșitul vremurilor.

Al treilea călăreț și calul negru

Şi când a deschis pecetea a treia, am auzit pe a treia fiinţă, zicând: Vino şi vezi. Şi m-am uitat şi iată un cal negru şi cel care şedea pe el avea un cântar în mâna lui. Şi am auzit, în mijlocul celor patru fiinţe, ca un glas care zicea: Măsura de grâu un dinar, şi trei măsuri de orz un dinar. Dar de untdelemn şi de vin să nu te atingi(Apocalipsa 6, 5-6).

Calul negrusimbolizează doliul și a frica. Acest călăreț poartă în mână o balanță, care era folosită pentru a cântări cerealele. Acest lucru implică faptul că produsele alimentare de bază vor trebui să fie cântărite și raționalizate cu grijă, deoarece, așa cum este în general valabil, lipsa și foametea urmează războiului.

Așadar, treilea călăreț aduce foamete în lume. Măsura de grâu, era echivalentul cantității medii de pâine pe care un om o mânca într-o zi, în timp ce un dinar era plata medie pentru o zi de lucru. Deci, ideea care reiese de aici este aceea că un om nu va putea câștiga decât pâinea suficientă pentru o persoană, nimic mai mult, făcându-l incapabil să-și hrănească familia.

Al patrulea călăreț și calul galben-vânăt

Şi când a deschis pecetea a patra, am auzit glasul fiinţei a patra, zicând: Vino şi vezi. Şi m-am uitat şi iată un cal galben-vânăt şi numele celui ce şedea pe el era: Moartea; şi iadul se ţinea după el; şi li s-a dat lor putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabie şi cu foamete, şi cu moarte şi cu fiarele de pe pământ (Apocalipsa 6, 7-8).

Din termenul grecesc care definește culoarea calului, anume „chloros”, derivă denumirea substanței chimice pe care o numim „clor”, ceea ce ne ajută să înțelegem mai binecoloritul acestui cal, care seamănă cu cel al unui cadavruPrezența iadului în imediata sa apropiere arată faptul că cei omorâți de al patrulea călăreț sunt destinați a ajunge acolo, adică ei fac parte dintre oamenii păcătoși, care nu-L recunosc pe Hristos drept Mântuitor.

Cei patru călăreți, instrumente ale pedagogie divine

O precizare foarte importantă este aceea că toți acești călăreți aduc moartea, în forme diferite, doar asupra unui sfert din populația pământului. Această distincție este importantă, deoarece mulți dintre comentarii ai vremurilor de pe urmă văd acești călăreți ca aducând moartea și distrugerea întregii planete. De asemenea, nu trebuie să pierdem din vedere, faptul că toate aceste pedepse care vin asupra pământenilor, ca manifestare a judecății divine, au un accentuat caracter pedagogic. Prin faptul că Dumnezeu nu permite afectarea decât a unei părți din populație, trebuie să vedemrăgazul pe care îl acordă celor rămași în viață, de a se pocăi și de a se întoarce din căile lor păcătoase. Dacă cercetăm pasajul din 3 Regi 8, 33-39, vedem că toate forțele distructive ale călăreților, adică războiul, foamea, bolile, moartea, nu sunt decât pedepse pe care omul și le atrage în momentul în care uită de Dumnezeu și se închină idolilor. Însă, ele încetează imediat ce omul se pocăiește.

De efectul pedagogic al acestor pedepse divine ne dă mărturie cartea Apocalipsei, mărturisind faptul că ele nu au reușit să obțină efectul dorit: Dar ceilalţi oameni care nu au murit de plăgile acestea, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se mai închine idolilor de aur şi de argint şi de aramă şi de piatră şi de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Şi nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de fermecătoriile lor, nici de desfrânarea lor, nici de furtişagurile lor (Apocalipsa 9, 20-21). Iar în alt loc se arată clar că oamenii au conștiința pedepsei divine, dar se mulțumesc să hulească, în loc să se îndrepte: Şi oamenii au fost dogoriţi cu mare arşiţă şi au hulit numele lui Dumnezeu, Care are putere peste urgiile acestea, şi nu s-au pocăit ca să-I dea slavă(Apocalipsa 16, 9).

Sursa: doxologia.ro

Semnul lui Antihrist

„Aici este intelepciunea, cine are pricepere sa socoteasca numarul fiarei, care este numar de om. Si numarul ei este sase sute saizeci si sase” (Apoc.13, 18).

Sf. Ioan ne descopera ca oricati se vor alatura lui Antihrist vor primi „semnul numelui lui” Apoc.14, 11), „pe mana lor cea dreapta sau pe frunte” Apoc.13, 16), si ca chinurile celor care vor primi stampila si semnul numelui lui Antihrist, a carui numar este 666, vor fi neincetate.

Dar care va fi numele lui Antihrist ?

Care va fi exact semnul ? Numarul va fi 666. Acestea sunt intrebarile arzatoare carora credinciosul se inflacareaza sa le gaseasca raspuns, pentru ca sa se lamureasca deplin si pentru ca sa-si ia masurile de prevenire fata de inainte mergatori, dar si fata de insusi Antihrist.

Fiindca astazi, dupa cum vor arata amanuntit in capitolul urmator, este comuna constatarea ca evolutiile si evenimenetele sunt asemanatoare, incat profetiile si talcuirile Parintilor Bisericii, despre venirea lui Antihrist, se adeveresc si se confirma in mod extraordinar.

Unul din evenimentele confirmate este si numarul 666, care incepe sa fie consacrat intr-un ritm galopant. Profetia din Apocalipsa despre numarul numelui lui Antihrist (666) arata ca incepe ca sa se adevereasca in zilele noastre.

Dar sa vedem mai intai ce zic Parintii Bisericii despre aceasta. Sf. Ipolit, Sf. Epifanie, dar si Andrei al Cezareei sunt retinuti si precauti in ce priveste prezicerea numelui lui Antihrist. Ei lasa sa se inteleaga vremea implinirii profetiei, despre venirea lui Antihrist cand se va cunoaste numele, numarul si semnul lui Antihrist ? Oare care va fi numele lui Antihrist ? Care va fi semnul ? Ipolit, printre numele ipotetice ale lui Antihrist enumera si cuvantul „Tagaduim – APNOYME” – in dialectul atic, a carui suma a numerelor care sunt atribuite literelor acestuia este 666. (A – 1, P – 100, N – 50, O – 70, Y – 400, E – 5), adica 666. Astazi vedem ca se pune in aplicare sistemul pentru publicarea noilor buletine de identitate care vor avea imprimata cifra 666. Pe bancnota de 500 de drahme, in ce priveste tara noastra, Grecia, exista in grup cifra 666. Numarul 666 apare pe produsele pe care noi le consumam; el este sub forma sistemului liniat de codificare, de asemenea apare in telecomunicatii, in schimbul bancar si altele. Toate acestea sunt o pura intamplare ?

Cunoastem, de asemenea, ca fara acest buletin va fi imposibila vanzarea sau cumpararea. Asadar, se implineste profetia Sf. Ioan, care ne zice: „si ea ii sileste pe toti, pe cei mici si pe cei mari; si pe cei bogati si pe cei saraci, si pe cei slobozi si pe cei robi, ca sa-si puna semn pe mana lor cea dreapta sau pe frunte, incat nimeni sa nu poata cumpara sau vinde, decat numai cel ce are semnul, adica numele fiarei (a lui Antihrist) sau numarul numelui fiarei. Aici este intelepciunea: cine are pricepere sa socoteasca numarul fiarei, caci este numar de om. Si numarul ei este sase sute saizeci si sase” (Apoc.13, 16-19). Fiindca dupa cum ne aducem aminte, numarul 666 astazi se intalneste pretutindeni. Si zilnic vin noi elemente la lumina, care ne vor zgudui.

Intr-un articol interesant, citim cu uimire ca Dr.H.Eldeman, specialist si presedinte al sectorului de analiza statistica a Pietii Comune, comunica in Bruxelles ca se pregateste un sistem electronic inteligent, care se va ocupa cu problemele care intereseaza intreaga lume.. intregul sistem este numeric.

Fiecare om de pe pamant va primi un numar al sau. Numarul acesta va da sistemului electronic date despre fiecare individ, si pe baza acestui numar va putea ca sa intreprinda relatii de schimb in sectorul mondial.

Numarul va fi nevazut si va fi imprimat, fie pe frunte fie pe palma mainii, cu utilizarea razelor laser. Cu un dispozitiv special se va putea citi de pe fiecare semn numarul inscris.

Dupa cum deja am amintit sistemul este pregatit in intregime, si deja este pus in aplicare. Asadar, incepe sa se puna in aplicare la nivel mondial, fiindca, mai concret, noua metoda de tranzactie se va pune in aplicare sub guvernarea lui Antihrist. Este noul sistem de vanzare si cumparare cu cod numeric, despre care vorbim, care va pune stapanire pe fiecare individ odata cu numarul special 666, care va fi plasat cu cifre, care nu se pot sterge, cu raze laser, pe frunte sau pe mana dreapta !

Si o buba rea si ucigatoare s-a ivit pe oamenii care aveau semnul fiarei„, profeteste Sf. Ioan in cap. 16 din Apocalipsa.

Asadar, pe de o parte va fi primirea semnului cu posibilitatea de a face comert sau de cealalta parte neprimirea semnului lui Antihrist si renuntarea la a cumpara si a vinde, la comert, la privarea de toate drepturile si in fine acceptarea mortii.

Trebuie sa fim siguri ca credinta omului in scurt timp va fi probata sever. Despre aceasta nu trebuie ca sa avem indoieli deloc. Dupa cum s-au confirmat atatea profetii, asa si profetia cu numarul si semnul lui Antihrist se va implini.Sa avem rabdare si credinta, si sa dorim sa nu apucam noi vremurile confirmarii acestor profetii !

==============

Despre cipul ce va fi implantat în vremea lui Antihristchip-implant

…Atunci vor recurge cu viclenie la metode iscusite cum ar fi cipul. Nu vor pune cătuşe. Nu ştim exact în ce formă va fi folosit acest cip. Vor face aceasta, pentru a cerceta. Vor experimenta pe greci, felul în care pot fi influenţaţi oamenii, iar în final să fie controlată întreaga lume.

Aceasta va fi o etapă premergătoare, iar atunci când se va împlini vremea şi prorocul mincinos se va instala în scaunul Vaticanului, va influenţa întreaga lume cu hotărârile lui. Toţi liderii politici vor fi de partea lui. Să nu credeţi însă, că Vaticanul va avea vremuri uşoare, dimpotrivă, va avea parte de multe tulburări. Vor încerca să aleagă un alt papă. Va fi format un antipapa. Va fi un papă, un antipapa şi  un antipapa secund. Toate acestea vor depinde de noi, de cât ne vom ruga ca să se schimbe situaţia. Dar acest pseudoprofet va aduce multă pagubă, el va aduce cipul.

Antihristul le va găsi pe toate pregătite, pentru că va lucra prin el. Să nu credeţi că acest cip va fi, cum auziţi despre altele, că-l introduc subcutanat aici sau acolo şi apoi îl pot scoate, nu! Nu va fi la fel. Sfântul Duh zice că ceea ce va fi implantat oamenilor în vremurile acelea, va fi lucrat după o tehnologie atât de înaltă, microtehnologie, încât va putea influenţa hotărârile omului. Va fi implantat astfel încât nu va putea fi scos nicicum. Va fi incizat (gravat) în om. Va avea o frecvenţă atât de înaltă şi asemenea capacitate, încât va putea influenţa până şi simţirile şi sentimentele omului. Iar cel care va deţine calculatorul central, va putea induce tuturor care vor avea cipul implantat asemenea senzaţii, încât de durere vor scrâşni din dinţi. De aceea, cei care vor lua acest cip pentru a scăpa de dureri, vor fi primii care se vor distruge. Iar ei vor şti totul despre om, îi vor cunoaşte gândurile, sentimentele şi vor putea interveni în viaţa lui.

 Parintele grec Elpidie Vagianakis

Acest articol a fost publicat în Uncategorized și etichetat , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s