Paşi grăbiţi către Noua Ordine Mondială

Illuminati se pregătesc de cel de-al treilea război mondial

Există la ora actuală o conspiraţie mondială, condusă de o grupare foarte puternică şiinfluentă, de indivizi înrudiţi, din care fac parte cei mai bogaţi oameni ai lumii – lideri politici,„elite” corporatiste şi membri ai unor societăţi secrete – şi care acţionează fără limitenaţionaliste.Intenţia ei este de a prelua total şi complet controlul asupra tuturor fiinţelor umane de pe planetă şi de a reduce dramatic populaţia mondială, la doar 500 milioane de oameni.Sub numele de Noua Ordine Mondială

New World Order

Sub numele de Noua Ordine Mondială se ascund organizaţii,instituţii şi indivizi, grupaţi într-o reţea intercorelată. Această grupare ocultă planetară nucunoaşte limite statale, se află deasupra legilor tuturor ţărilor şi controlează politica, sistemul bancar internaţional, industria, comerţul, sistemul de asigurări, traficul de droguri şi de arme,lumea medicală etc. Ea nu dă nimănui socoteală pentru deciziile pe care le ia, şi este cea caretrage sforile tuturor evenimentelor majore din lume. Ea se ascunde în spatele marilor corporaţiişi al marilor agenţii guvernamentale, pe care le dezvoltă şi le controlează, cu scopul binedefinit de a domina lumea.De-a lungul timpului, tot mai mulţi oameni au aflat de existenţa acestei conspiraţiimondiale… Însă marea majoritate a lor, din păcate, reacţionează cu scepticism şi neîncredere laacest subiect, inconştienţi de condiţionarea mentală care le este implementată permanent deinstituţiile de stat.Amploarea şi complexitatea reţelei de înşelătorie a acestei conspiraţii este greu deimaginat. Metodele pe care le utilizează în acest război cu omenirea sunt în special de natură biochimică, fiind promovate prin sistemul farmaceutic, medical, alimentar şi prin manipulareamaselor cu ajutorul mass-mediei, cu scopul sinistru de exterminare a populaţiei.Ceea ce majoritatea cetăţenilor cred că este „opinia publică”, reprezintă de fapt o propagandă abil regizată, cu scopul secret de a se declanşa un anumit răspuns comportamentaldorit de „Ei” din partea populaţiei. Părerile „opiniei publice” sunt monitorizate permanent, cuintenţia de a se verifica acceptarea de către populaţie a programelor planificate de „Ei”.

Conspiratorii Noii Ordini Mondiale îşi realizează agenda de lucru,orchestrând cumăiestrie emoţiile umane şi cultivând în special frica

Pătrunzând în labirintul încurcat al manevrelor politice şi corporatiste, descoperimstupefiaţi o lume a criminalităţii şi a abuzurilor de neimaginat împotriva umanităţii. Transparedin ce în ce mai clar ideea că trădătorii umanităţii – care, după modul lor de acţiune, nu pot finumiţi „oameni” – au ales să folosească acum alte metode (mascate) de exterminare a populaţiei:- prin alimentaţie (introducând aditivii extrem de nocivi, precum aspartamul, glutamatulde sodiu etc.),- prin produsele cosmetice,- prin apa fluorurată,- prin deşeurile toxice,- prin hrana iradiată,- prin vaccinurile cu mercur

1

şi prin alte arme biologice, de fapt, o altă variantă modernă pentru bombele folosite pevremuri, cu scopul (acelaşi) de a distruge mase întregi de oameni.Sub pretextul „cercetării” armelor biologice, a vaccinurilor şi a medicamentelor  periculoase, „ei” îşi dezvoltă de fapt această industrie în propriul lor interes şi folosesc fiinţeleumane drept cobai. Au ajuns până acolo încât să creeze noi agenţi biologici şi virusuri, pentrucare apoi au fost necesare alte remedii, create, desigur, tot de ei – vaccinurile.Experimentele pline de cruzime, pe material uman, sunt realizate între zidurile reci,sterile şi antifonate ale laboratoarelor şi unităţilor militare ultrasecrete de… bio-terorişti înhalate albe.Finanţate prin diferite programe guvernamentale, aceste studii pseudoştiinţifice sunt prezentate ca fiind proiecte de „cercetare şi dezvoltare” de cea mai bună credinţă.Pe primul loc în agenda de lucru a „elitei” criminale a acestui secol este reducereadrastică a populaţiei.Miliarde de oameni nevinovaţi au murit în urma „războaielor”, a dominaţiilor tiranice, amasacrelor rasiste, a homicidului, a epidemiilor, a SIDA-ei, a fumatului, a avorturilor, aerorilor medicale, a efectelor nocive ale medicamentelor, a dezastrelor „naturale” şi agenocidelor, care, toate, oricât de bizar ar părea, au fost provocate şi iniţiate de „ei”… Aceastătrădare cutremurătoare faţă de umanitate, bazată pe abuz de putere, crime de război,conspiraţie, conflict de interese şi minciună este o încălcare flagrantă a drepturilor omului, însăea se desfăşoară sub masca pompoasă a democraţiei, a carităţii şi a libertăţii individuale.
Noul imperialism – atacul cu substanţe chimice otrăvitoare, prezentate în ambalajeviu colorate
La ora actuală, în întreaga lume are loc o adevărată invazie a substanţelor foarte toxice,infiltrate prin alimentaţie, prin medicamente, prin vaccinuri, prin produsele de îngrijire personală, prin apa fluorurată etc.Lumea este realmente bombardată, în mod legal, cu fiecare înghiţitură. Prin proliferarearestaurantelor de genul fast-food, a companiilor farmaceutice, a produselor alimentarecontaminate cu substanţe otrăvitoare (sub forma aditivilor) – acest atac mascat produce maimulte victime şi suferinţă decât orice război armat care a existat vreodată.Pe măsură ce oamenii se îmbolnăvesc datorită otrăvurilor ingerate în necunoştinţă decauză, sistemul medical alopat „sare în ajutorul” lor, otrăvindu-i în continuare cu medicamentede sinteză, cu vaccinuri care afectează grav organismul uman, cu radiaţii nocive care ucidomul înainte de a „ucide” cancerul, cu plombe pe bază de mercur, care intoxică fiinţa clipă declipă – deşi se pretinde că, prin fluorurarea apei, dinţii nu ar trebui să se mai carieze –, cumetode convenţionale de tratament, care nu fac decât să accelereze paşii muribunzilor cătreMoarte, pe de o parte, şi să aducă un profit financiar enorm celor care concertează din umbrăacest mecanism sinistru, pe de altă parte. Ceea ce oamenii nu ştiu este că moartea lor a începutodată cu prima înghiţitură de apă fluorurată, cu prima bucată de pâine „îmbunătăţită” cuaditivi, cu primul vaccin „împotriva epidemiilor”, cu primul chips cu gust de şuncă, cu prima băutură carbogazoasă „care îţi răcoreşte setea de viaţă”…Restul este doar obişnuinţă, perpetuată de ignoranţă, dezinformare şi o publicitatedeşănţată. Oriunde au pătruns aceste produse, s-a răspândit boala şi a urmat apoi moartea.Există zone izolate în lume, în munţi sau în anumite insule, unde „tehnologiile moderne” nu au pătruns niciodată… Acolo nimeni nu este bolnav de diabet, cancer, ischemie, depresie, SIDA, pentru că hrana locuitorilor din aceste regiuni constă din alimente naturale, proaspete,neprocesat
 Există zone în care „civilizaţia” a ajuns cu două generaţii în urmă şi deja populaţi asuferă de diabet, astm, boli cardiovasculare şi cancer.„Cultura” americană, cu invazia ei de  băuturi carbogazoase, cu lanţurile ei derestaurante fast-food, cu ţigările şi alimentele ei procesate şi pline de aditivi toxici, a produsmai multă suferinţă şi boală în lume decât oricare altă agresiune. Totul se face „legal”. Estemai mult decât legal, este obligatoriu! Orice naţiune care refuză să se alinieze standardelor comerciale ale

Organizaţiei Mondiale a Comerţului
(World Trade Organization – WTO)
este imediat sancţionată şi primeşte un embargo comercial, până când, neputând face faţă presiunilor, cedează. Chiar şi tentativa unei ţări de a interzice pe teritoriul ei folosirea unor aditivi toxici, cum ar fi: aspartamul, uleiurile hidrogenate sau nitratul de sodiu, poate ficonsiderată o gravă încălcare a înţelegerilor internaţionale, care primează în faţa legilor naţionale! Aceasta este „opera” comisiei care supervizează
Codex Alimentarius
şi care facelegea!
Produsele alimentare actuale – calul troian al industriei chimizate
Este uşor să vinzi ţigări, Coca-Cola, produse alimentare ieftine şi pline de aditivi periculoşi – în ţările sărace şi în curs de dezvoltare, unde nivelul de educaţie şi de informareeste foarte scăzut; acolo oamenii sunt uşor de păcălit, fiind în stare să creadă că produseleamericane şi occidentale îi vor face mai fericiţi.În prezent, în ţările civilizate, doar oamenii ignoranţi şi naivi mai consumă băuturicarbogazoase. Tot aceeaşi categorie de oameni fumează, consumă produse cu aditivi, prânzuridecongelate şi încălzite la cuptorul cu microunde şi privesc pasivi ore în şir la televizor.Oamenii inteligenţi cunosc deja adevărul despre aceste lucruri. De aceea, vânzările de băuturicarbogazoase scad anual, iar marile corporaţii sunt obligate să „spargă” piaţa în alte ţări, undenu s-a aflat încă de toxicitatea aspartamului şi a aditivilor alimentari, de pericolul produselor modificate genetic şi de faptul că toate acestea aduc cu ele boala… Nimic nu este mai simplu decât manipularea populaţiei prin publicitate, ştiri fabricate şistudii contrafăcute! Toată gama de produse alimentare, farmaceutice şi de întreţinere casnicăeste promovată printr-un sistem agresiv de publicitate, prin care publicul este înşelat şi convinssă cumpere. Tehnologia avansată este ţinută sub control şi folosită în scop malefic de cătreunele guverne, prin intermediul misterioaselor contracte, fuziuni şi afaceri corporatiste – militaro-industrialo-farmaceutice –, făcute cu uşile închise.
Afacerile corporatiste – crimă organizată la nivel înalt
Cuvintele nu pot descrie îndeajuns caracterul diabolic al acestor acţiuni corporatiste.Oricât de mult am citi şi afla despre acest subiect, va exista întotdeauna ceva nou dedescoperit. Pentru „ei”, oamenii nu sunt decât un material pentru folosire, abuzare şidistrugere.În spatele „câmpului de bătălie”, în timp ce oamenii se luptă cu boala şi suferinţa, fărăsă ştie şi să înţeleagă de unde vin toate acestea, corporaţiile strâng prada – un profit enorm,obţinut pe baza stării de dezinformare, naivităţii şi ignoranţei maselor. Singurele naţiuni careau un viitor promiţător sunt cele care protejează şi menţin sănătatea popoarelor lor şi amediului lor natural.
Vestea bună este că din ce în ce mai mulţi oameni se trezesc la realitate!
Omul inteligent face conexiuni între anumiţi indivizi şi unele companii, organizaţii sauagenţii şi îşi dă seama de caracterul dubios al intrigilor politice şi al anumitor programe, proiecte şi servicii care sunt promovate în diferite zone ale lumii, aparent fără nicio legătură
3
unele cu altele. Din ce în ce mai mulţi oameni află despre pericolul aditivilor alimentari, alaspartamului, al băuturilor carbogazoase, al fluorului, mercurului şi aluminiului şi au începutsă adopte o dietă sănătoasă, bazată pe alimente organice şi produse naturale, fără substanţechimice. Tot mai mulţi sunt cei care cunosc efectele dezastruoase ale medicamentelor desinteză asupra sănătăţii şi renunţă la tratamentele alopate şi la medicina convenţională, apelândla tratamente naturiste cu plante medicinale, regimuri alimentare de purificare, programe dedezintoxicare a organismului de substanţele chimice.Tot mai mulţi oameni îşi dau seama că industria agroalimentară, farmaceutică şi petrochimică sunt interesate doar de propriul lor profit, şi nu de sănătatea umanităţii. Şi, înfine, tot mai mulţi sunt cei care înţeleg că marile corporaţii industriale şi guvernele suntcontrolate de o
„elită ocultă mondială”
, care are drept scop distrugerea umanităţii prinîndepărtarea ei de natura esenţială şi de Dumnezeu.Prin urmare, din ce în ce mai mulţi oameni caută modalităţi de a se redescoperi pe eiînşişi, de a-şi reface sănătatea şi integritatea, de a redeveni fiinţe minunate, fericite şi mereu încomuniune cu Dumnezeu.
Ultimele zbateri ale fiarei
Trist, dar adevărat, aceste corporaţii industriale îi oferă omenirii doar boală, suferinţă şimoarte. Întregul sistem de „îngrijire a sănătăţii” a devenit un organism de tip monopolist, carese bazează pe propaganda deşănţată, pe publicitatea mincinoasă şi pe manipularea făţişă.Avem aici de-a face nu cu metodele înţelepte ale unei guvernări care oferă soluţii şi carese îngrijeşte de sănătatea populaţiei, ci cu tacticile diabolice ale unei afaceri mondialedisperate, într-o ultimă încercare furibundă de a prelua controlul asupra lumii, înainte de a filuată de valul transformării, care se întrezăreşte la orizont.
Şantajul şi cenzura cercetătorilor ştiinţifici
Iată cum proliferează în domeniul cercetării ştiinţifice lanţul vicios al otrăvirii populaţieicu aditivi:dacă respingem otrăvurile → nu ies bani → nu se mai finanţează studii de cercetare.De exemplu, producătorii de aspartam donează milioane de dolari unei universităţi.Directorul laboratorului sau preşedintele universităţii pur şi simplu va sugera discret echipei decercetare că ar vrea să vadă rezultate negative la testele despre aspartam, sau altfel subvenţiilevor fi oprite!Totuşi, au existat oameni de ştiinţă curajoşi, care au semnalat abuzurile criminaleîmpotriva umanităţii, făcute de marile corporaţii şi sprijinite cu bună ştiinţă de unele state şiguverne. Aceşti adevăraţi eroi ai omenirii au avut apoi de-a face, invariabil, cu atragereaconcertată a oprobiului public asupra lor. Iată câteva exemple:Dr. Andrew Wakefield şi ceilalţi doi colaboratori ai săi au fost acuzaţi şi discreditaţi decompaniile farmaceutice, pentru că au dovedit ştiinţific şi au făcut publice efectele toxice alemercurului din vaccinuri. Neurologul Russell Blaylock a făcut ample cercetări asupra neurotoxinelor aspartam şiglutamat. „Am studiat acest subiect al neurotoxinelor în toate modurile posibile şi amdemonstrat toxicitatea glutamatului. «Ei» ştiu că eu ştiu asta acum, pentru că am făcut unschimb de scrisori cu cei mai mari apărători ai glutamatului. Cu toţii şi-au dat seama că nuaveau niciun argument care să poată contesta veridicitatea studiilor mele. Aşa încât, pentru untimp, m-au lăsat în pace. Le-a fost teamă că, în cazul în care se face publică disputa dintremine şi ei, vor pierde. «Ei» nu vor ca această informaţie să ajungă la urechile publicului. Ceea ce fac «ei» este să joace vechiul rol al ignorării adevărului, sperând că nu se va afla. Pur şisimplu, oamenii nu au niciun sistem intern de apărare împotriva glutamatului de sinteză (careexista aproape în TOATE produsele alimentare din marile magazine, pe care noi toţi lemâncăm!). Apoi au început atacurile. Ştiu mult prea mult. După ce am început să publicrezultatele mele, editorul m-a avertizat: «Eşti sigur că vrei să scrii asta? Dacă o vei face, te vor hăitui până la moarte.» Am răspuns: «Da, vreau». Le-am publicat, cu un singur gând în minte:că nu au cum să mă combată. «Ei» exercită o imensă presiune asupra ziarelor, revistelor şi jurnalelor, pentru ca acestea să nu publice interviuri sau articole despre persoane ca mine. «Ei»încearcă să-i ţină în umbră pe cei care deţin informaţii despre adevăr, sperând că mareamajoritate a oamenilor nu-l vor afla niciodată. Dar odată şi odată adevărul va ieşi la iveală. Dinanul 1995, de când am publicat concluziile la care am ajuns, au apărut noi şi noi dovezi,materiale şi studii, care atestă veridicitatea informaţiei expuse de mine, şi anume, că receptorii periferici ai glutamatului şi aspartamului pur şi simplu ucid oamenii.”Dr. C. Trocho din Spania a condus în anul 1998 cercetările asupra modului în careaspartamul influenţează ADN-ul. Experimentul său a fost denumit Studiul Barcelona sauRaportul Barcelona, deoarece a fost susţinut de conducerea Departamentului de Biologie alUniversităţii din Barcelona.Apoi, cariera sa a fost atacată de producătorii de aspartam. El a mărturisit ulterior că nuva mai realiza niciodată un alt proiect de cercetare referitor la aspartam. Mai târziu, şi alţicercetători au fost forţaţi să facă aceleaşi lucruri.În lumea ştiinţifică, este foarte cunoscut cazul dr. John Yiamouyannis, biochimistul de laDepartamentul de Lucrări Chimice al Fundaţiei Naţionale pentru Sănătate (National HealthFoundation) din SUA şi membru al Societăţii Americane de Chimie (American ChemicalSociety), care a fost şi el şantajat, atunci când studia efectele fluorurării, în anul 1989. A fostconcediat pentru că a refuzat să tacă şi totodată i s-a interzis să îşi publice lucrările şicercetările despre toxicitatea fluorurării. Şeful său a declarat: „Am fost nevoiţi să facemaceasta, pentru că am fost ameninţaţi că, dacă nu tăcem, ne vom pierde finanţarea…”Dr. John Yiamouyannis ar fi vrut să dezvăluie adevărul, dar a fost concediat. Apoi,Departamentul a primit un premiu uriaş în bani de la compania Colgate-Palmolive.După ce a făcut cunoscute rezultatele studiului său asupra hranei preparate lamicrounde, dr. elveţian Hans U. Hertel a fost acuzat de Asociaţia Dealerilor pentru AparateElectrocasnice şi Industriale că periclitează afacerile companiilor din acest domeniu. În urmaacţionărilor repetate în justiţie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg i-a datmedicului câştig de cauză, în procesul Hertel versus Elveţia, iar statul elveţian i-a plătitacestuia o compensaţie de 40 000 de franci elveţieni pentru că i-a încălcat dreptul la liberaexprimare.Dr. Russell Blaylock, neurochirurg: „«Ei» chiar urmăresc aceasta: în America au votat olege simultan în mai multe state, conform căreia nimeni în afară de medicii nutriţionişti nu arevoie să vorbească despre alimentaţia şi despre nutriţia corectă. Mai multe state au votat aceastălege. Aceasta înseamnă că biochimiştii şi ceilalţi medici nu au voie să vorbească despresănătate?! Este ridicol!”

Cunoaşterea înseamnă putere

Transformarea începe cu fiecare dintre noi.Fiecare om are dreptul la libertate, sănătate şi cunoaştere, pentru evoluţia sa individualăşi a planetei.Medicina, agricultura, industria alimentară şi, practic, toate domeniile existenţei

 moderne sunt controlate de câţiva oameni din vârful „Sistemului” – giganţii petrochimiei, aicomplexului militaro-industrial şi ai băncilor lumii – care câştigă enorm de pe urma planurilor lor ticăloase, în detrimentul umanităţii.Atâta timp cât totul pe pământ se va măsura în latitudinea profitului financiar şilongitudinea creşterii economice, nu vom fi niciodată liberi!Cât timp vom continua să lăsăm puterea, banii, gândirea, sănătatea şi libertatea noastrăîn mâinile „Sistemului”, nu vom fi niciodată mai mult decât nişte sclavi controlaţi şimanipulaţi mental, sclavi care au iluzia că sunt liberi.Însă pe măsură ce devenim conştienţi de adevărul ascuns în spatele aparenţelor,înţelegem că putem să acţionăm împotriva limitărilor impuse de „Sistem” şi să ne eliberăm deaceastă iluzie ţesută de „ei”, care a devenit treptat lumea noastră.A venit timpul să ne trezim la realitate şi să ne cerem plini de curaj dreptul de a fi liberi,de a cunoaşte adevărul şi de a ne alege singuri modul de a trăi, de a mânca, de a ne vindeca.Am ajuns să trăim în această iluzie creată, tocmai pentru că am permis să fim manipulaţide către cei care vor să controleze aproape totul. A venit timpul, mai mult ca oricând, să punemcapăt acestei dominaţii distrugătoare de pe planetă.În momentul în care vom înţelege că noi, majoritatea oamenilor, suntem cei care îiajutăm în mod inconştient, prin ignoranţa şi lipsa noastră de reacţie, pe aceşti câţiva, puternicişi perfizi, să se menţină pe poziţie, „ei” nu vor mai avea nicio putere asupra noastră.Dacă înţelegem că NOI suntem singurii responsabili pentru tot ceea ce ni se petrece, şinu aceşti „ei” ascunşi, ei nu vor mai putea să hotărască în locul nostru şi să îşi continueacţiunile diabolice.Căutarea Adevărului, plină de curiozitate, cu mintea deschisă şi cu dorinţa sinceră de a-ldescoperi este un atribut al inteligenţei. Căutaţi cât mai multe informaţii despre ceea cemâncaţi, despre remediile cu care vă trataţi sănătatea, despre „ingredientele” care vă compunviaţa.Românilor inteligenţi şi cu bun simţ le va fi, sperăm, de un real folos destăinuireaacestor adevăruri cutremurătoare, care cel mai adesea le sunt ascunse cu bună ştiinţă.Cunoaşterea ne face liberi şi sănătoşi!Dumnezeu sa ne ajute!

Acest articol a fost publicat în SOCIETATI SECRETE și etichetat , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

2 răspunsuri la Paşi grăbiţi către Noua Ordine Mondială

  1. Georgia zice:

    Acesti oameni controleaza tot ce misca pe pamant.Nimic nu se face fara acordul lor . sunt peste tot ,din pacate. Foarte interesant articol ,multumim.

  2. DUSA zice:

    SI IN ROMANIA SE IMPLEMENTEAZA DE MULT ACEASTA EXTERMINARE .

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s