DESPRE ZIUA DE ODIHNA

 

Ce spune Dumnezeu despre ziua de odihna?

Un articol lamuritor pentru cei ce vor sa stie ce este Ziua de Odihna, ce spune Biserica despre ea si cum o trateaza! Pe de alta parte este bine de stiut acest aspect pentru a putea combate ratacirile eretice ale unor secte in frunte cu cea adventista cu privire la ziua de odihna la creștini. Aici vedem o noua falsificare a textului din Sfanta Scriptura / Biblia pentru indreptatirea unor erezii si nascociri protestante ceea ce ne dovedește că scopul scuză mijloacele chiar și atunci când este vorba de Legea lui Dumnezeu.

Părintele Mihai Andrei Aldea ne explică:
Ce spune Dumnezeu despre Ziua de odihnă?!!
Trebuie în primul rând să lămurim pe scurt un termen esențial – și foarte mult folosit de adventiști – termenul sabat. Acesta înseamnă, tradus exact, „Odihnă” sau, mai pe larg, „Perioadă în care nu se muncește”. Sabatul este pur și simplu Odihna dată de Dumnezeu poporului Său. Este evident prin urmare că poporul lui Dumnezeu va primi acest dar cu recunoștință și se va bucura de Odihna sfântă. Ea nu poate fi deplină aici, fiind doar o prefigurare a vieții veșnice întru Hristos.

Dar care este această zi de odihnă, Sâmbăta sau Duminica? Să ascultăm mărturia Sfintei Scripturi.
A patra din cele zece porunci cere respectarea Sabatului, Sâmbetei, ca zi de odihnă. E adevărat.
Dar pentru cine s-a dat oare această poruncă? Ne spune Scriptura acest lucru?
Da! Dumnezeu a zis lui Moise așa: „Spune fiilor lui Israel așa: Băgați de seamă să păziți zilele mele de odihnă, căci acestea sunt semn între Mine și voi din neam în neam, ca să știți că Eu sunt Domnul, Cel ce vă sfințește. Păziți deci ziua de odihnă, căci ea este sfântă pentru voi. Cel ce o va întina, acela să fie omorât; tot cel ce va face într-însa vreo lucrare, sufletul acela va fi stărpit din poporul Meu. Șase zile să se lucreze, iar a șaptea este zi de odihnă, închinată Domnului; tot cel ce va munci în ziua odihnei va fi omorât. Să păzească deci fiii lui Israel ziua odihnei, prăznuind ziua odihnei din neam în neam, ca legământ veșnic. Acesta este semn veșnic între Mine și fiii lui Israel, pentru că în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul, iar în ziua a șaptea a încetat și s-a odihnit”. (Ieșirea 31, 13-17).

Vedem deci, în primul rând, că Sabatul era pus ca semn veșnic între Dumnezeu și fiii lui Israel!

Spune undeva în Biblie că trebuie păzit acest semn și de cei ce nu sunt evrei? O, deisgur că adventiștii vor încerca să dovedească prin răstălmăciri că Apostolii țineau Sabatul, dar aceasta nu răspunde la întrebare:
scrie în Biblie că cei ce nu sunt evrei trebuie să țină Sabatul?

NU NICĂIERI ÎN BIBLIE NU SCRIE CĂ UCENICII LUI HRISTOS TREBUIE SĂ ȚINĂ SÂMBĂTA! De ce?
Să ne întoarcem la cuvintele Scripturii. Căci, dacă vrem să înețelegem cu adevărat lucrurile, se pune, firesc, întrebarea: de când a început a se ține Sâmbăta ca zi de odihnă?

Și căutând în cartea Ieșirii, la capitolul 16, vedem că atunci când Dumnezeu a dat evreilor fugiți din Egipt mana, le-a dat și porunca de care ei până atunci nu știau nimic, de a ține Sâmbăta ca zi de odihnă. Atunci le-a spus Moise prima dată despre aceasta, și le-a explicat – căci nu înțelegeau de ce primesc mai multă mană Vinerea ca în celelalte zile – că trebuie să țină ziua a șaptea ca zi de odihnă. Avraam și toți Patriarhii până la Moise nu au ținut Sâmbăta!

De ce? Pentru că erau sub blestem – blestemul adus asupra omului de păcatul strămoșesc (1) – și „prin urmare, nu puteau intra în odihna lui Dumnezeu”. Pentru poporul evreu Dumnezeu pregătise o nouă posibilitate de ieșire de sub blestem, prin Legământul făcut pe munții Garizim și Ebal (Deuteronom 10, 11-22 și 11, 1-32, apoi capitolele 12-30). S-a pus atunci înaintea urmașilor lui Avraam, Isaac și Iacob – marii Profeți și Patriarhi, oamenii aleși ai lui Dumnezeu – binecuvântarea și blestemul. Dacă ar fi putut alege omul binecuvântarea… dar nu avea cum să fie așa, căci omul se pleacă spre cele rele din tinerețile lui. De fapt, despre alegerea blestemului în locul binecuvântării a proorocit în Domnul și Moise, zicând: „Eu îi voi duce în pământul cel bun, unde curge lapte și miere, după cum M-am jurat părinților lor, și vor mânca, se vor sătura, se vor îngrășa, se vor îndrepta spre alți dumnezei și vor sluji acelora, iar de Mine se vor lepăda și vor călca legământul Meu, pe care l-am dat lor” (Deuteronom 31, 20).

De aceea și Dumnezeu a zis: „M-am jurat întru mânia Mea: nu vor intra întru odihna Mea!” (Psalmul 94, 12). Căci nu puteau să intre în odihna Mea! (Psalmul 94, 12). Căci nu puteau să intre în odihna Sa cei care pururea alegeau cele rele în locul celor bune! Și aceștia erau cei mai buni dintre oameni! Cu atât mai mult nu puteau intra întru odihna lui Dumnezeu neamurile!
Iată de ce Dumnezeu a hotărât o Nouă Zi, la fel cum a dat o Lege Nouă, căci întru Hristos toate s-au făcut noi.
Iar adventiștii, care pretind că „Noul Testament nu arată că Dumnezeu a schimbat Sabatul cu o altă zi a săptămânii”, ori nu cunosc Noul Testament, ori mint.

Bine, dar Apostolii și ceilalți creștini din primii ani ai Bisericii au ținut Sabatul? Nu. Deși Adventismul de Ziua a șaptea are „teologi” care fac eforturi de nedescris pentru a schimba faptele, în realitate biblia ne arată clar că primii creștini nu serbau Sâmbăta ca zi a Domnului, ci Duminica.
Cum așa? Oare nu se arată în Faptele Apostolilor respectarea Sâmbetei? Oare la Faptele Apostolilor 13, 14, 42, 44; 17, 2; 18, 4 nu se arată că Sfântul Apostol Pavel a fost prezent în sinagogă în ziua sabatului și a predicat pe Hristos atât la evrei cât și la neamuri? Ba da! Și tocmai asta dovedește clar că Sfântul Apostol Pavel nu prăznuia Sabatul. Cum așa? Simplu: Legea lui Dumnezeu interzice lucrarea în Zi de Odihnă. Care este lucrarea la care Hristos Dumnezeu chemase pe Apostoli? Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni (Marcu 1, 17). Iată deci lucrarea Apostolilor: aducerea oamenilor la Credință, vestirea Cuvântului lui Dumnezeu (2).

Și ce făcea Sfântul Apostol Pavel Sâmbăta? Era în biserică, la rugăciune, Frângerea pâinii (Liturghie) și agapă? Nu! El lucra!
Atunci, când era la rugăciune, la Frângerea păinii și agapă cu ceilalți creștini? Duminica!

Iată, în Faptele Apostolilor, la capitolul 20, se arată foarte clar că Ziua cea obișnuită a creștinilor pentru Liturghie (Frângerea pâinii) era nu sâmbăta, ci Duminica. Căci a stat Sfântul apostol Pavel împreună cu sfinții ce-l însoțeau, Luca, Sosipatru, Aristarh, Secundus, Gaius, Timotei, Tihic și Trofim în Troa șapte zile! Și nu au săvârșit Liturghia nici sâmbăta, nici joia, nici în altă zi, ci Duminica!

De altfel, cum s-ar fi putut săvârși Liturghia Sâmbăta, în sinagogă, în mijlocul celor necredincioși? Sau cum ar fi putut participa Sfântul apostol Pavel la creștineasca prăznuire a Zilei Domnului, dacă era în sinagogă sau în alte locuri, propovăduind necredincioșilor? Nu putea. Nu putea să fie la slujba creștină câtă vreme era în adunarea celor necredincioși. Vedem astfel că mărturia Bibliei este limpede:

Sfinții Apostoli lucrau Sâmbăta la convertirea necredincioșilor, iar Duminica sărbătoreau cu Poporul lui Dumnezeu Ziua Domnului.
Credem că nu e cazul a mai adăuga ceva, la această mărturie atât de clară.
Știm totuși că activiștii adventiști care înconjoară marea și pământul să facă prozeliți sunt lungi la vorbă, ca prin multă vorbărie să amăgească pe cei slabi. Și pentru cei care doresc să ajute pe cei răniți de vorbele cele amăgitoare ale adventiștilor, mai lămurim aici câteva din răstălmăcirea lor cu privire la Ziua Domnului.

– Astfel, ei transformă cu obrăznicie cuvântul scris la Marcu 2, 28 spre a se potrivi scopului urmărit de ei.
În originalul Bibliei, în greaca veche, stă scris………………… („ostekirios estin o ios tu antropon cai tu sabaton”). Tradus cuvânt cu cuvânt, versetul sună astfel căci Domn este Fiul Omului și sabatului.
După cum se vede și din traducerea exactă, și din contextul întâmpinării care conduce către acestă afirmație, rolul versetului e clar: afirmă puterea lui Hristos și asupra Sâmbetei, ca Domn.

Cine este proclamat în Vechiul Testament ca Domn al Sâmbetei? Dumnezeu, desigur. Deci acest text vrea să arate de fapt că Hristos este Dumnezeu.

Dar ce fac „teologii” adventiști?
Deși este interzis a se tăia din Scriptură (Apocalipsa 22, 19), ei înlătură ,,k..”, adică ,,și”. De asemenea, mai schimbă și topica propoziției, și, astfel modificat, versetul sună la adventiști. „căci Fiul Omului este Domnul Sabatului”!
La prima vedere ,,cam” același sens. Schimbarea prea mică, dar în fapt este fundamentală și blasfemiatorie. Nu doar pentru că se face astfel o „corectare” a Cuvântului lui Dumnezeu, ceea ce e destul de păcat.
Ci și pentru că Iisus Hristos, Dumnezeul cel Atotputernic, este limitat aici la a fi ,,Domn al Sâmbetei”, de parcă nu ar fi și Domn al tuturor celorlalte zile!
Dincolo însă de aceasta, rămâne diferența clară înre cuvântul adevărat lăsat de Dumnezeu și textul deformat de adventiști pentru ale susține minciuna.
De asemenea, adventiștii sunt puși în încurcătură de alt cuvânt biblic, de la Coloseni 2, 16-17, unde se spune clar. Nimeni deci să nu vă judece pentru mâncare sau băutură, sau cu privire la vreo sărbătoare, sau la lună nouă, sau la sâmbete, care sunt umbră celor viitoare, iar trupul (este) al lui Hristos.

În fața unor cuvinte atât de clare, ce se poate spune? Și totuși… Pentru a-și apăra neadevărul, „teologii” adventiștii au găsit o „soluție”. Dacă în cazul textului de la Marcu 2, 28, scot un cuvânt din Biblie, în această situație… adaugă! (Să ne amintim de Apocalipsa 22, 18!)
Astfel, la Levitic, capitolul 23, se vorbește despre sărbătorile Domnului, în care se vor face adunările sfinte (versetul 2). Între aceste sărbători, prima este trecută Sâmbăta (atenție!) iar apoi urmează altele, ca Paștile, Cincizecimea etc. Atunci când spune cum să se serbeze aceste sărbători, pe lângă anume aspecte diferite după sărbătoare se prevede și odihna, dar fără a se folosi termenul de Sabat. Mai mult, se spune clar că, afară de zilele de odihnă (sabatele) Domnului și de celelalte legi care trebuiau ținute de iudei, să se facă Sărbătoarea Corturilor cu odihnă în ziua întăi și a opta (Levtic 23, 38-39). Iată deci că existau pe lângă Sabat și alte sărbători de odihnă. Ei bine, deși niciodată aceste sărbători nu sunt numite de Dumnezeu sabate, adventiștii adaugă la Scriptură imaginația lor, numindu-le „sabate anuale” sau „sabate anuale ceremoniale”. Asemenea denumire NU EXISTĂ ÎN BIBLIE, FIIND O RUȘINOASĂ NĂSCOCIRE ADVENTISTĂ.
De ce au născocit aceasta? Pentru că nu doar în Coloseni 2, 16-17 se exprimă Dumnezeu asupra lipsei de seminficație a ținerii sâmbetei pentru cei drept-credincioși, ci și în alte părți, chiar în Vechiul Testament! Iar adventiștii ce spun? „Acolo este vorba de sabatele anuale, care erau parte din legea ceremonială, care a încetat cu venirea lui Iisus:” Oare unde scrie așa ceva în Biblie? Nicăieri.

Așa cum am văzut mai sus, Dumnezeu vorbește în același loc despre Sabat și celelalte sărbători de odihnă, fără a o declara pe una mai sfântă decât alta.

Această răstălmăcire grosolană este doar o batjocorire a Scripturii, prin adăugarea unor cuvinte care nu numai că nu se găsesc în Biblie, dar îi modifică înțelesul după voia omului rătăcit.
Mai mult, prin această răstălmăcire ei își dau pe față și mai mult rătăcirea și păcatul. Căci despre aceste sărbători se spune ca și despre Sabat: „acesta este așezământ veșnic în neamul vostru, oriunde veți locui” (Levitic 23, 14). Și iarăși spune Dumnezeu lui Moise: „acesta este așezământ veșnic în neamul vostru, în toate așezările voastre” (Levitic 23, 21). Și repetă acest cuvânt iar și iar (Levitic 23, 31 și 23, 41). Deci, de vreme ce, la fel cu Sabatul, sunt așezământ veșnic (iar Dumnezeu este Adevărul), atunci cei care țin Sabatul sunt obligați să țină și aceste sărbători. Iar dacă nu le țin, nu au scuză înaintea lui Dumnezeu, Care a spus evreilor că acestea sunt așezământ veșnic (1).

În acest fel adventiștii se dovedesc de două ori vinovați. Atât față de Legea Nouă pe care o înlătură cu anumite prescripții vechi-testamentare, ca Sabatul, oprirea de la anumite bucate etc., cât și față de Legea Veche, pe care de asemenea o mutilează după cheful lor, împotriva Cuvântului lui Dumnezeu și îi nimicesc rostul de călăuză către Hristos.

– Altă răstălmăcire a adventiștilor este prilejuită de declarația Sfântului Apostol Pavel: „N-am păcătuit cu nimic nici împotriva Legii Iudeilor, nici împotriva Templului, nici împotriva Cezarului”. (Fapte 25, 8). Căci, se întreabă adventiștii: „Dacă ar fi călcat Sabatul, cum ar fi putut face o asemenea afirmație?”
Simplu, pentru că Sabatul nu mai era sărbătoarea Poporului lui Dumnezeu, așa cum am arătat mai sus. Adventiștii nu înțeleg asemenea afirmații, și nici altele asemenea, pentru că sunt la fel cu fariseii din Sinedriul care voia să îl judece pe Sfântul Apostol Pavel. Și aceia, când au auzit: Eu sunt fariseu, fiu de farisei. Pentru nădejdea și învierea morților sunt eu judecat, au crezut că este vorba de nădejdea răstălmăcită pe care o aveau ei, și au început să se certe cu saducheii (Fapte 23, 6 – 9). Dar oare nădejdea lui Pavel era ca a fariseilor rătăciți? Pavel găsise pe Mesia cel ceresc, iar aceia așteptau un Mesia pământesc.

Pentru că acești farisei, ca și adventiștii și alți sectanți, se opreau doar la anumite părți ale Sfintelor Scripturi, răstălmăcindu-le, și răstălmăcind apoi și restul Scripturii spre a se potrivi cu prima răstălmăcire.
Deci Pavel avea altă nădejde decât a lor, dar ei pur și simplu nu puteau înțelege acest lucru, ca adventiștii astăzi. Unde e adevărul în cuvintele: „N-am păcătuit cu nimic nici împotriva Legii Iudeilor, nici împotriva Templului, nici împotriva Cezarului” (Fapte 25, 8)?
În aceea că Legea Veche nu începe de fapt cu prescrpițiile date în timpul lui Moise, și nici nu se limitează la aceasta. Legea veche cuprinde și făgăduințele făcute lui Adam sau Avraam, de care unii rătăciți uită cu ușurință. Căci în făgăduința dată lui Avraam nu este nici Sabat, nici tăiere împrejur, nici altceva de acest fel. Dar este făgăduința venirii mântuirii și a Măntuitorului; și această făgăduință nu este doar acolo, ci în toată Legea Veche. Iar împlinirea făgăduinței este plinirea Legii: Făgăduințele au fost rostite lui Avraam și urmașului său… Care este Hristos. Deci un testament întărit dinainte de Dumnezeu în Hristos nu desființează Legea, care a venit după patru sute treizeci de ani, ca să desființeze făgăduința. Căci dacă moștenirea este din Lege, nu mai este făgăduință, dar Dumnezeu I-a dăruit lui Avraam moștenirea prin făgăduință.

Deci ce este Legea? Ea a fost adăugată pentru călcările de lege, până când era să vină Urmașul, Căruia I s-a dat făgăduința, și a fost rânduită prin îngeri, în mâna unui mijlocitor… este deci Legea împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Căci dacă s-ar fi dat Lege care poate să dea viața, cu adevărat dreptatea ar veni din lege și atunci ar fi desființată făgăduința. Dar Scriptura a închis toate sub păcat, pentru ca făgăduința să dea din credința în Iisus Hristos celor ce cred. (…) Astfel că Legea ne-a fost călăuză spre Hristos, ca să ne îndreptăm prin credință. Iar dacă a venit credința nu mai suntem sub călăuză (Galateni 3, 16-25).

Deci cum putea să fie Sfântul Apostol Pavel fără prihană după Legea cea Veche, decât prin aceea că Îl urma pe Hristos? De aceea a și putut zice că nu a greșit nici față de Lege, nici față de Templu: pentru că toate acestea erau călăuză spre Hristos. Și cea mai mare fidelitate față de călăuză este ca, urmând sfătuirea ei, să ajungi la Ținta dorită. Hristos. Și dacă ai ajuns la țintă, nu pleci mai departe, răstălmăcind sfaturile călăuzei, ca un orb care nu poate ieși de sub călăuză. Căci Hristos este Lumina Care a venit în lume să lumineze pe tot omul, iar Legea a fost doar călăuză spre El. Aceasta este de altfel altă dovedire a vinovăției adventiștilor, care țin părți din Lege, pretinzând în același că sunt cu Hristos. Ca și când ai putea fi în același timp pe drumul spre Ierusalim și în același timp să te afli și în mijlocul Ierusalimului. Ori ești pe drum către țintă, adică sub călăuză, ori ești la țintă, și nu mai ai nevoie de vechea călăuză, care și-a împlinit menirea, aducându-te la țintă. Și că Legea este sfântă și bună și dreaptă tocmai prin aceasta o dovedim, prin faptul că a reușit cu adevărat să și împlinească menirea și să ne ducă la Hristos. Și că tot ce am arătat mai sus e adevărat o dovedește însuși Sfântul Apostol Pavel, cel invocat nedrept de adventiști, când spune: „Eu, prin Lege, am murit față de Lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstignit împreună cu Hristos; și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește întru mine. Și viața mea de acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine. Nu lepăd harul lui Dumnezeu; căci dacă dreptatea vine prin Lege, atunci Hristos a murit în zadar” (Galateni 2, 19-21).
– Alt atac asupra Adevărului vine de la adventiști, ca urmare a discuției asupra Legii Vechi, prin cuvintele. „Dacă Legea ar fi fost desființată, atunci fiecare ar fi fost liber să trăiască o viață iresponsabilă, călcând toate poruncile Legii, fără a putea fi tras la răspundere pentru aceasta”.

Această afirmație răsucită amestecă amețitor lucruri diferite spre amăgi pe cei neștiutori. Sau, mai simplu spus, e o aiureală! De fapt răspunsul la o asemenea… „afirmație” este foarte simplu, și este chiar cel dat de Sfântul Apostol Pavel galatenilor, când le-a arătat că făgăduința (venirii Legii Noi și a lui Mesia) a fost înainte de Legea lui Moise.
Dar pentru a vorbi mai simplu, e de ajuns să spunem că desființarea unei legi prin înlocuirea ei cu alta nu dă nici o libertate iresponsabilă. O asemenea libertate iresponsabilă poate exista doar unde nu mai este nici un fel de lege! Or, creștinii, deși nu mai sunt sub Legea Veche – care era pentru cei neîmpăcați cu Dumnezeu – sunt cetățeni ai Împărăției cerurilor, având Împărat pe Hristos Dumnezeu și supunându-se cu credincioșie Legii Noi pe care Împăratul a proclamat-o! Aceste lucruri sunt de altfel mai pe larg lămurite de Dumnezeu în Epistola către Galateni și în alte scrieri ale Noului Testament.

Ca și la punctul de mai sus, greșeala adventiștilor izvorăște din limitarea pe care ei de la început o impun Bibliei, pornind de la ideea preconcepută că Legea lui Moise trebuie veșnic respectată (cu excepția părților pe care ei, adventiștii, hotărăsc că nu mai sunt valabile!)

La această rătăcire am răspuns mai sus prin Cuvântul lui Dumnezeu (Galateni 3, 1-29). Și cei care își asumă libertăți iresponsabile, prin ciopârțirea adevărului, sunt chiar adventiștii, și cei asemenea lor.
– Mania adventiștilor în ceea ce privește ținerea Sâmbetei în locul Duminicii merge până la a „prooroci” că „Sabatul va deveni punctul special de controversă în întreaga creștinătate, iar autoritățile religioase și civile se vor uni să impună păzirea duminicii” (Hellen White).

Lăsăm la o parte folosirea termenului de „creștinătate” care îi condamnă deja pe adventiști ca fiind în afara ei. De fapt, poate fi privită (această utilizare) ca o simplă greșeală de limbaj. Dar în ceea ce privește „profeția” întemeietoarei adventismului sâmbetist, să spunem doar că oricine privește realitatea poate vedea cât de mult s-a înșelat. Nu doar că nu s-a impus nimănui renunțarea la „Sabat” (cu excepția acelor prigonitori comuniști care au prigonit mult mai tare ținerea Duminicii și a celorlalte sărbători ortodoxe), dar sâmbăta a devenit zi liberă pentru tot mai multe țări, iar dreptul la alegerea zilei libere este prezent în legislația mai tuturor statelor democrate. La peste o sută de ani de la cuvintele lui Hellen White lucrurile merg pe cu totul altă cale decât și-a imaginat ea.

Credem că este de ajuns cât s-a arătat, pentru cine dorește să înțeleagă adevărul și să poată apăra și de această rătăcire adventistă.

Lumina Adevărului – preot Mihai-Andrei Aldea – Editura Christiana Bucuresti 2007

www.catehetica.ro

Sursa: LUPTA PENTRU ORTODOXIE

Acest articol a fost publicat în CATEHISM și etichetat . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

26 de răspunsuri la DESPRE ZIUA DE ODIHNA

 1. Lucretia zice:

  Foarte„clar„explicat,`am„vazut„si`la„postul„lor`TV`al„adventistilor„,`si„ma„intreb,`de„ce„
  incearca„ei„sa„schimbe„aceasta„zi„de„odihna`?

 2. ADVENTISTII NU INCEARCA SA SCHIMBE DELOC ZIUA DE ODIHNA DIN CONTRA INCEARCA SA ARATE NECESITATEA MENTINERII ACESTEI ZILE SFINTE DE SIMBATA´`A SAPTEA ZI ”CARE A FOST SFINTITA SI BINECUVINTATA DE INSUSI DUMNEZEU LA CREATIA TUTUROR LUCRURILOR.ESTE O PORUNCA DATA NU NUMAI PENTRU EVREU CI PENTRU FIECARE CRESTIN CARE CREDE IN DUMNEZEU.CEI CARE POATE CA NU STITI BIBLIA ZICE CA FIARA-PROROOCUL MINCINOS SE VA INCUMETA SA SCHIMBE LEGILE SI VREMURILE LUI D-ZEU.DANIEL 7,25,ACUMA IMPARATUL CONSTANTIN CEL MARE IN ANUL 321DH A SCHIMBAT PRIN LEGE ZIUA DE ODIHNA SI INCHINARE SIMBATA CU DUMINICA AVIND SCOP POLITIC SI RELIGIOS,CA SA UNEASCA ASTFEL PAGINII CU CRESTINII.CONSILIUL PAPAL ROMANO-CATOLIC DE LA NICEEA A ACCEPTAT DEFINITIV ACEASTA ZI FALSA DE INCHINARE DUMINICA IN ANUL 325DH.DACA VRETI SA AFLATI ADEVARUL EXACT INTRATI PE NET LA INCHINAREA LA SOARE SAU ZIUA A SAPTEA DE INCHINARE.SATANA ESTE UN UCIGAS SI TATAL MINCIUNII IOAN 8,44-A REUSIT SA VA AMAGEASCA APROAPE PE TOTI CU ACEASTA MARE MINCIUNA.CATOLICII-ORTODOCSII-PROTESTANTII TIN ZIUA SFINTA FALS DUMINICA-IAR MUSULMANII O TIN VINEREA -ADEVARUL ESTE LA MIJLOC-SIMBATA-ZIUA A SAPTEA.NU ESTE NICIUNDE IN BIBLIE DUMINICA SFINTITA SAU BINECUVINTATA DE D-ZEU.CHIAR NU PUTETI PRICEPE CA ATI FOST INSELATI DE DIAVOL SI DE OAMENII CARE IL SLUJESC.VENITIVA IN FIRE PINA NU ESTE PREA TIRZIU.NU VEDETI CA VA MINT SI CU ICOANELE-BOTEZUL SI MULTE ALTE OBICEIURI-PAGINE-TREZITIVA PUNETI MINA PE BIBLII SI VE-TI VEDEA MINCIUNILE DIAVOLULUI.DUMNEZEU SA VA AJUTE PE TOTI.EU NU FAC PARTE DIN NICI-O RELIGIE SECTA SAU CULT,CI AC PARTE DIN BISERICA LUI HRISTOS.NU FI-TI TARI LA CERBICE SI IMPIETRITI CU INIMA OAMENI BUNI.RUGATIVA IN DUH SI ADEVAR-ADEVAR-ADEVAR-NU IN MINCIUNA DRACILOR. IMPACATIVA CU DUMNEZEU PINA NU ESTE PREA TIRZIU.CITITI VA ROG BIBLIA CU MARE LUARE AMINTE.ALTII AU OST TORTURATI SI MARTIRIZATI PENTRU EA,GINDITIVA CE COMOARA ZACE LINGA VOI SI NU O PRETUITI DEFEL.FITI INTELEPTI PENTRU NUMELE LUI DUMNEZEU.

  • gerica64 zice:

   Nu avem ce discuta cu eretici.Mai degraba discuti cu o usa decat cu unul dintre voi.Traiti in amagire credeti ca sunteti smeriti si cunoasteti Biblia aia modificata de voi.Si dracu stie Biblia din scoarta-n scoarta si e acolo unde e.

  • geo zice:

   Fugi la padure si nu mai bate capul…Nu este nevoie de voi pe blogurile ortodoxe!Vai voua va fi in ZIUA ACEEA!!!

   • gerica64 zice:

    Oare de noi s-au de voi?

   • gerica64 zice:

    Dau un raspuns cam intarziat ce e drept el suna asa:Daca e sau nu nevoie o vor stabili vizitatori.Si cine esti tu sa stabilesti cine e sau nu vrednic sa tina un blog ortodox.Eu imi asum riscul sa ma duc in fundul iadului daca am vreo intentie rea in cea ce fac.Dumnezeu cerceteaza inimile si ne stie pe toti eu nu am remuscari in cea ce fac devreme ce vad ca alti cu mai multi talanti nu fac nimic.Daca mai gresesc poate din nestiinta ca sunt om nadajduiesc in iertare si sunt dispus sa merg inainte indiferent ca-ti place sau nu de umilul meu blog.Multumesc pentru atentie .

 3. Gabi M. zice:

  Frate gerika64,de ce le lasi mesajele pe blog acestora?Da-le spam,ca altceva nu e de facut,ci au loc doar discutii inutile si mai ales neziditoare…Sper ca nu crezi ca si acestia se vor mantui…Doamne ajuta!

  • gerica64 zice:

   Le las sa se vada ca ii arde si nu-si dau seama ca draci isi bat joc de ei.

   • dinu zice:

    domnilor aratati lumii un loc in biblie unde scrie ca ziua de odihna este duminica, poporul lui dumnezeu este acela care nu va primi semnul fiarei ori cei care tin dumunica si sint atit de multi se cunoaste locul spre care se indreapta. preotii nu spun adevarul cu toate ca il cunosc de teama ca isi pierd piinea ori serviciul lor care este in zadar pt. ca isus a desfiintat preotimea el fiind preot in veac care mijloceste intre noi si tatal. amin.

   • gerica64 zice:

    DESPRE ZIUA DE ODIHNA
    Posted on iunie 23, 2012

    Ce spune Dumnezeu despre ziua de odihna?

    Un articol lamuritor pentru cei ce vor sa stie ce este Ziua de Odihna, ce spune Biserica despre ea si cum o trateaza! Pe de alta parte este bine de stiut acest aspect pentru a putea combate ratacirile eretice ale unor secte in frunte cu cea adventista cu privire la ziua de odihna la creștini. Aici vedem o noua falsificare a textului din Sfanta Scriptura / Biblia pentru indreptatirea unor erezii si nascociri protestante ceea ce ne dovedește că scopul scuză mijloacele chiar și atunci când este vorba de Legea lui Dumnezeu.

    Părintele Mihai Andrei Aldea ne explică:
    Ce spune Dumnezeu despre Ziua de odihnă?!!
    Trebuie în primul rând să lămurim pe scurt un termen esențial – și foarte mult folosit de adventiști – termenul sabat. Acesta înseamnă, tradus exact, „Odihnă” sau, mai pe larg, „Perioadă în care nu se muncește”. Sabatul este pur și simplu Odihna dată de Dumnezeu poporului Său. Este evident prin urmare că poporul lui Dumnezeu va primi acest dar cu recunoștință și se va bucura de Odihna sfântă. Ea nu poate fi deplină aici, fiind doar o prefigurare a vieții veșnice întru Hristos.

    Dar care este această zi de odihnă, Sâmbăta sau Duminica? Să ascultăm mărturia Sfintei Scripturi.
    A patra din cele zece porunci cere respectarea Sabatului, Sâmbetei, ca zi de odihnă. E adevărat.
    Dar pentru cine s-a dat oare această poruncă? Ne spune Scriptura acest lucru?
    Da! Dumnezeu a zis lui Moise așa: „Spune fiilor lui Israel așa: Băgați de seamă să păziți zilele mele de odihnă, căci acestea sunt semn între Mine și voi din neam în neam, ca să știți că Eu sunt Domnul, Cel ce vă sfințește. Păziți deci ziua de odihnă, căci ea este sfântă pentru voi. Cel ce o va întina, acela să fie omorât; tot cel ce va face într-însa vreo lucrare, sufletul acela va fi stărpit din poporul Meu. Șase zile să se lucreze, iar a șaptea este zi de odihnă, închinată Domnului; tot cel ce va munci în ziua odihnei va fi omorât. Să păzească deci fiii lui Israel ziua odihnei, prăznuind ziua odihnei din neam în neam, ca legământ veșnic. Acesta este semn veșnic între Mine și fiii lui Israel, pentru că în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul, iar în ziua a șaptea a încetat și s-a odihnit”. (Ieșirea 31, 13-17).

    Vedem deci, în primul rând, că Sabatul era pus ca semn veșnic între Dumnezeu și fiii lui Israel!

    Spune undeva în Biblie că trebuie păzit acest semn și de cei ce nu sunt evrei? O, deisgur că adventiștii vor încerca să dovedească prin răstălmăciri că Apostolii țineau Sabatul, dar aceasta nu răspunde la întrebare:
    scrie în Biblie că cei ce nu sunt evrei trebuie să țină Sabatul?

    NU NICĂIERI ÎN BIBLIE NU SCRIE CĂ UCENICII LUI HRISTOS TREBUIE SĂ ȚINĂ SÂMBĂTA! De ce?
    Să ne întoarcem la cuvintele Scripturii. Căci, dacă vrem să înețelegem cu adevărat lucrurile, se pune, firesc, întrebarea: de când a început a se ține Sâmbăta ca zi de odihnă?

    Și căutând în cartea Ieșirii, la capitolul 16, vedem că atunci când Dumnezeu a dat evreilor fugiți din Egipt mana, le-a dat și porunca de care ei până atunci nu știau nimic, de a ține Sâmbăta ca zi de odihnă. Atunci le-a spus Moise prima dată despre aceasta, și le-a explicat – căci nu înțelegeau de ce primesc mai multă mană Vinerea ca în celelalte zile – că trebuie să țină ziua a șaptea ca zi de odihnă. Avraam și toți Patriarhii până la Moise nu au ținut Sâmbăta!

    De ce? Pentru că erau sub blestem – blestemul adus asupra omului de păcatul strămoșesc (1) – și „prin urmare, nu puteau intra în odihna lui Dumnezeu”. Pentru poporul evreu Dumnezeu pregătise o nouă posibilitate de ieșire de sub blestem, prin Legământul făcut pe munții Garizim și Ebal (Deuteronom 10, 11-22 și 11, 1-32, apoi capitolele 12-30). S-a pus atunci înaintea urmașilor lui Avraam, Isaac și Iacob – marii Profeți și Patriarhi, oamenii aleși ai lui Dumnezeu – binecuvântarea și blestemul. Dacă ar fi putut alege omul binecuvântarea… dar nu avea cum să fie așa, căci omul se pleacă spre cele rele din tinerețile lui. De fapt, despre alegerea blestemului în locul binecuvântării a proorocit în Domnul și Moise, zicând: „Eu îi voi duce în pământul cel bun, unde curge lapte și miere, după cum M-am jurat părinților lor, și vor mânca, se vor sătura, se vor îngrășa, se vor îndrepta spre alți dumnezei și vor sluji acelora, iar de Mine se vor lepăda și vor călca legământul Meu, pe care l-am dat lor” (Deuteronom 31, 20).

    De aceea și Dumnezeu a zis: „M-am jurat întru mânia Mea: nu vor intra întru odihna Mea!” (Psalmul 94, 12). Căci nu puteau să intre în odihna Mea! (Psalmul 94, 12). Căci nu puteau să intre în odihna Sa cei care pururea alegeau cele rele în locul celor bune! Și aceștia erau cei mai buni dintre oameni! Cu atât mai mult nu puteau intra întru odihna lui Dumnezeu neamurile!
    Iată de ce Dumnezeu a hotărât o Nouă Zi, la fel cum a dat o Lege Nouă, căci întru Hristos toate s-au făcut noi.
    Iar adventiștii, care pretind că „Noul Testament nu arată că Dumnezeu a schimbat Sabatul cu o altă zi a săptămânii”, ori nu cunosc Noul Testament, ori mint.

    Bine, dar Apostolii și ceilalți creștini din primii ani ai Bisericii au ținut Sabatul? Nu. Deși Adventismul de Ziua a șaptea are „teologi” care fac eforturi de nedescris pentru a schimba faptele, în realitate biblia ne arată clar că primii creștini nu serbau Sâmbăta ca zi a Domnului, ci Duminica.
    Cum așa? Oare nu se arată în Faptele Apostolilor respectarea Sâmbetei? Oare la Faptele Apostolilor 13, 14, 42, 44; 17, 2; 18, 4 nu se arată că Sfântul Apostol Pavel a fost prezent în sinagogă în ziua sabatului și a predicat pe Hristos atât la evrei cât și la neamuri? Ba da! Și tocmai asta dovedește clar că Sfântul Apostol Pavel nu prăznuia Sabatul. Cum așa? Simplu: Legea lui Dumnezeu interzice lucrarea în Zi de Odihnă. Care este lucrarea la care Hristos Dumnezeu chemase pe Apostoli? Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni (Marcu 1, 17). Iată deci lucrarea Apostolilor: aducerea oamenilor la Credință, vestirea Cuvântului lui Dumnezeu (2).

    Și ce făcea Sfântul Apostol Pavel Sâmbăta? Era în biserică, la rugăciune, Frângerea pâinii (Liturghie) și agapă? Nu! El lucra!
    Atunci, când era la rugăciune, la Frângerea păinii și agapă cu ceilalți creștini? Duminica!

    Iată, în Faptele Apostolilor, la capitolul 20, se arată foarte clar că Ziua cea obișnuită a creștinilor pentru Liturghie (Frângerea pâinii) era nu sâmbăta, ci Duminica. Căci a stat Sfântul apostol Pavel împreună cu sfinții ce-l însoțeau, Luca, Sosipatru, Aristarh, Secundus, Gaius, Timotei, Tihic și Trofim în Troa șapte zile! Și nu au săvârșit Liturghia nici sâmbăta, nici joia, nici în altă zi, ci Duminica!

    De altfel, cum s-ar fi putut săvârși Liturghia Sâmbăta, în sinagogă, în mijlocul celor necredincioși? Sau cum ar fi putut participa Sfântul apostol Pavel la creștineasca prăznuire a Zilei Domnului, dacă era în sinagogă sau în alte locuri, propovăduind necredincioșilor? Nu putea. Nu putea să fie la slujba creștină câtă vreme era în adunarea celor necredincioși. Vedem astfel că mărturia Bibliei este limpede:

    Sfinții Apostoli lucrau Sâmbăta la convertirea necredincioșilor, iar Duminica sărbătoreau cu Poporul lui Dumnezeu Ziua Domnului.
    Credem că nu e cazul a mai adăuga ceva, la această mărturie atât de clară.
    Știm totuși că activiștii adventiști care înconjoară marea și pământul să facă prozeliți sunt lungi la vorbă, ca prin multă vorbărie să amăgească pe cei slabi. Și pentru cei care doresc să ajute pe cei răniți de vorbele cele amăgitoare ale adventiștilor, mai lămurim aici câteva din răstălmăcirea lor cu privire la Ziua Domnului.

    – Astfel, ei transformă cu obrăznicie cuvântul scris la Marcu 2, 28 spre a se potrivi scopului urmărit de ei.
    În originalul Bibliei, în greaca veche, stă scris………………… („ostekirios estin o ios tu antropon cai tu sabaton”). Tradus cuvânt cu cuvânt, versetul sună astfel căci Domn este Fiul Omului și sabatului.
    După cum se vede și din traducerea exactă, și din contextul întâmpinării care conduce către acestă afirmație, rolul versetului e clar: afirmă puterea lui Hristos și asupra Sâmbetei, ca Domn.

    Cine este proclamat în Vechiul Testament ca Domn al Sâmbetei? Dumnezeu, desigur. Deci acest text vrea să arate de fapt că Hristos este Dumnezeu.

    Dar ce fac „teologii” adventiști?
    Deși este interzis a se tăia din Scriptură (Apocalipsa 22, 19), ei înlătură ,,k..”, adică ,,și”. De asemenea, mai schimbă și topica propoziției, și, astfel modificat, versetul sună la adventiști. „căci Fiul Omului este Domnul Sabatului”!
    La prima vedere ,,cam” același sens. Schimbarea prea mică, dar în fapt este fundamentală și blasfemiatorie. Nu doar pentru că se face astfel o „corectare” a Cuvântului lui Dumnezeu, ceea ce e destul de păcat.
    Ci și pentru că Iisus Hristos, Dumnezeul cel Atotputernic, este limitat aici la a fi ,,Domn al Sâmbetei”, de parcă nu ar fi și Domn al tuturor celorlalte zile!
    Dincolo însă de aceasta, rămâne diferența clară înre cuvântul adevărat lăsat de Dumnezeu și textul deformat de adventiști pentru ale susține minciuna.
    De asemenea, adventiștii sunt puși în încurcătură de alt cuvânt biblic, de la Coloseni 2, 16-17, unde se spune clar. Nimeni deci să nu vă judece pentru mâncare sau băutură, sau cu privire la vreo sărbătoare, sau la lună nouă, sau la sâmbete, care sunt umbră celor viitoare, iar trupul (este) al lui Hristos.

    În fața unor cuvinte atât de clare, ce se poate spune? Și totuși… Pentru a-și apăra neadevărul, „teologii” adventiștii au găsit o „soluție”. Dacă în cazul textului de la Marcu 2, 28, scot un cuvânt din Biblie, în această situație… adaugă! (Să ne amintim de Apocalipsa 22, 18!)
    Astfel, la Levitic, capitolul 23, se vorbește despre sărbătorile Domnului, în care se vor face adunările sfinte (versetul 2). Între aceste sărbători, prima este trecută Sâmbăta (atenție!) iar apoi urmează altele, ca Paștile, Cincizecimea etc. Atunci când spune cum să se serbeze aceste sărbători, pe lângă anume aspecte diferite după sărbătoare se prevede și odihna, dar fără a se folosi termenul de Sabat. Mai mult, se spune clar că, afară de zilele de odihnă (sabatele) Domnului și de celelalte legi care trebuiau ținute de iudei, să se facă Sărbătoarea Corturilor cu odihnă în ziua întăi și a opta (Levtic 23, 38-39). Iată deci că existau pe lângă Sabat și alte sărbători de odihnă. Ei bine, deși niciodată aceste sărbători nu sunt numite de Dumnezeu sabate, adventiștii adaugă la Scriptură imaginația lor, numindu-le „sabate anuale” sau „sabate anuale ceremoniale”. Asemenea denumire NU EXISTĂ ÎN BIBLIE, FIIND O RUȘINOASĂ NĂSCOCIRE ADVENTISTĂ.
    De ce au născocit aceasta? Pentru că nu doar în Coloseni 2, 16-17 se exprimă Dumnezeu asupra lipsei de seminficație a ținerii sâmbetei pentru cei drept-credincioși, ci și în alte părți, chiar în Vechiul Testament! Iar adventiștii ce spun? „Acolo este vorba de sabatele anuale, care erau parte din legea ceremonială, care a încetat cu venirea lui Iisus:” Oare unde scrie așa ceva în Biblie? Nicăieri.

    Așa cum am văzut mai sus, Dumnezeu vorbește în același loc despre Sabat și celelalte sărbători de odihnă, fără a o declara pe una mai sfântă decât alta.

    Această răstălmăcire grosolană este doar o batjocorire a Scripturii, prin adăugarea unor cuvinte care nu numai că nu se găsesc în Biblie, dar îi modifică înțelesul după voia omului rătăcit.
    Mai mult, prin această răstălmăcire ei își dau pe față și mai mult rătăcirea și păcatul. Căci despre aceste sărbători se spune ca și despre Sabat: „acesta este așezământ veșnic în neamul vostru, oriunde veți locui” (Levitic 23, 14). Și iarăși spune Dumnezeu lui Moise: „acesta este așezământ veșnic în neamul vostru, în toate așezările voastre” (Levitic 23, 21). Și repetă acest cuvânt iar și iar (Levitic 23, 31 și 23, 41). Deci, de vreme ce, la fel cu Sabatul, sunt așezământ veșnic (iar Dumnezeu este Adevărul), atunci cei care țin Sabatul sunt obligați să țină și aceste sărbători. Iar dacă nu le țin, nu au scuză înaintea lui Dumnezeu, Care a spus evreilor că acestea sunt așezământ veșnic (1).

    În acest fel adventiștii se dovedesc de două ori vinovați. Atât față de Legea Nouă pe care o înlătură cu anumite prescripții vechi-testamentare, ca Sabatul, oprirea de la anumite bucate etc., cât și față de Legea Veche, pe care de asemenea o mutilează după cheful lor, împotriva Cuvântului lui Dumnezeu și îi nimicesc rostul de călăuză către Hristos.

    – Altă răstălmăcire a adventiștilor este prilejuită de declarația Sfântului Apostol Pavel: „N-am păcătuit cu nimic nici împotriva Legii Iudeilor, nici împotriva Templului, nici împotriva Cezarului”. (Fapte 25, 8). Căci, se întreabă adventiștii: „Dacă ar fi călcat Sabatul, cum ar fi putut face o asemenea afirmație?”
    Simplu, pentru că Sabatul nu mai era sărbătoarea Poporului lui Dumnezeu, așa cum am arătat mai sus. Adventiștii nu înțeleg asemenea afirmații, și nici altele asemenea, pentru că sunt la fel cu fariseii din Sinedriul care voia să îl judece pe Sfântul Apostol Pavel. Și aceia, când au auzit: Eu sunt fariseu, fiu de farisei. Pentru nădejdea și învierea morților sunt eu judecat, au crezut că este vorba de nădejdea răstălmăcită pe care o aveau ei, și au început să se certe cu saducheii (Fapte 23, 6 – 9). Dar oare nădejdea lui Pavel era ca a fariseilor rătăciți? Pavel găsise pe Mesia cel ceresc, iar aceia așteptau un Mesia pământesc.

    Pentru că acești farisei, ca și adventiștii și alți sectanți, se opreau doar la anumite părți ale Sfintelor Scripturi, răstălmăcindu-le, și răstălmăcind apoi și restul Scripturii spre a se potrivi cu prima răstălmăcire.
    Deci Pavel avea altă nădejde decât a lor, dar ei pur și simplu nu puteau înțelege acest lucru, ca adventiștii astăzi. Unde e adevărul în cuvintele: „N-am păcătuit cu nimic nici împotriva Legii Iudeilor, nici împotriva Templului, nici împotriva Cezarului” (Fapte 25, 8)?
    În aceea că Legea Veche nu începe de fapt cu prescrpițiile date în timpul lui Moise, și nici nu se limitează la aceasta. Legea veche cuprinde și făgăduințele făcute lui Adam sau Avraam, de care unii rătăciți uită cu ușurință. Căci în făgăduința dată lui Avraam nu este nici Sabat, nici tăiere împrejur, nici altceva de acest fel. Dar este făgăduința venirii mântuirii și a Măntuitorului; și această făgăduință nu este doar acolo, ci în toată Legea Veche. Iar împlinirea făgăduinței este plinirea Legii: Făgăduințele au fost rostite lui Avraam și urmașului său… Care este Hristos. Deci un testament întărit dinainte de Dumnezeu în Hristos nu desființează Legea, care a venit după patru sute treizeci de ani, ca să desființeze făgăduința. Căci dacă moștenirea este din Lege, nu mai este făgăduință, dar Dumnezeu I-a dăruit lui Avraam moștenirea prin făgăduință.

    Deci ce este Legea? Ea a fost adăugată pentru călcările de lege, până când era să vină Urmașul, Căruia I s-a dat făgăduința, și a fost rânduită prin îngeri, în mâna unui mijlocitor… este deci Legea împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Căci dacă s-ar fi dat Lege care poate să dea viața, cu adevărat dreptatea ar veni din lege și atunci ar fi desființată făgăduința. Dar Scriptura a închis toate sub păcat, pentru ca făgăduința să dea din credința în Iisus Hristos celor ce cred. (…) Astfel că Legea ne-a fost călăuză spre Hristos, ca să ne îndreptăm prin credință. Iar dacă a venit credința nu mai suntem sub călăuză (Galateni 3, 16-25).

    Deci cum putea să fie Sfântul Apostol Pavel fără prihană după Legea cea Veche, decât prin aceea că Îl urma pe Hristos? De aceea a și putut zice că nu a greșit nici față de Lege, nici față de Templu: pentru că toate acestea erau călăuză spre Hristos. Și cea mai mare fidelitate față de călăuză este ca, urmând sfătuirea ei, să ajungi la Ținta dorită. Hristos. Și dacă ai ajuns la țintă, nu pleci mai departe, răstălmăcind sfaturile călăuzei, ca un orb care nu poate ieși de sub călăuză. Căci Hristos este Lumina Care a venit în lume să lumineze pe tot omul, iar Legea a fost doar călăuză spre El. Aceasta este de altfel altă dovedire a vinovăției adventiștilor, care țin părți din Lege, pretinzând în același că sunt cu Hristos. Ca și când ai putea fi în același timp pe drumul spre Ierusalim și în același timp să te afli și în mijlocul Ierusalimului. Ori ești pe drum către țintă, adică sub călăuză, ori ești la țintă, și nu mai ai nevoie de vechea călăuză, care și-a împlinit menirea, aducându-te la țintă. Și că Legea este sfântă și bună și dreaptă tocmai prin aceasta o dovedim, prin faptul că a reușit cu adevărat să și împlinească menirea și să ne ducă la Hristos. Și că tot ce am arătat mai sus e adevărat o dovedește însuși Sfântul Apostol Pavel, cel invocat nedrept de adventiști, când spune: „Eu, prin Lege, am murit față de Lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstignit împreună cu Hristos; și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește întru mine. Și viața mea de acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine. Nu lepăd harul lui Dumnezeu; căci dacă dreptatea vine prin Lege, atunci Hristos a murit în zadar” (Galateni 2, 19-21).
    – Alt atac asupra Adevărului vine de la adventiști, ca urmare a discuției asupra Legii Vechi, prin cuvintele. „Dacă Legea ar fi fost desființată, atunci fiecare ar fi fost liber să trăiască o viață iresponsabilă, călcând toate poruncile Legii, fără a putea fi tras la răspundere pentru aceasta”.

    Această afirmație răsucită amestecă amețitor lucruri diferite spre amăgi pe cei neștiutori. Sau, mai simplu spus, e o aiureală! De fapt răspunsul la o asemenea… „afirmație” este foarte simplu, și este chiar cel dat de Sfântul Apostol Pavel galatenilor, când le-a arătat că făgăduința (venirii Legii Noi și a lui Mesia) a fost înainte de Legea lui Moise.
    Dar pentru a vorbi mai simplu, e de ajuns să spunem că desființarea unei legi prin înlocuirea ei cu alta nu dă nici o libertate iresponsabilă. O asemenea libertate iresponsabilă poate exista doar unde nu mai este nici un fel de lege! Or, creștinii, deși nu mai sunt sub Legea Veche – care era pentru cei neîmpăcați cu Dumnezeu – sunt cetățeni ai Împărăției cerurilor, având Împărat pe Hristos Dumnezeu și supunându-se cu credincioșie Legii Noi pe care Împăratul a proclamat-o! Aceste lucruri sunt de altfel mai pe larg lămurite de Dumnezeu în Epistola către Galateni și în alte scrieri ale Noului Testament.

    Ca și la punctul de mai sus, greșeala adventiștilor izvorăște din limitarea pe care ei de la început o impun Bibliei, pornind de la ideea preconcepută că Legea lui Moise trebuie veșnic respectată (cu excepția părților pe care ei, adventiștii, hotărăsc că nu mai sunt valabile!)

    La această rătăcire am răspuns mai sus prin Cuvântul lui Dumnezeu (Galateni 3, 1-29). Și cei care își asumă libertăți iresponsabile, prin ciopârțirea adevărului, sunt chiar adventiștii, și cei asemenea lor.
    – Mania adventiștilor în ceea ce privește ținerea Sâmbetei în locul Duminicii merge până la a „prooroci” că „Sabatul va deveni punctul special de controversă în întreaga creștinătate, iar autoritățile religioase și civile se vor uni să impună păzirea duminicii” (Hellen White).

    Lăsăm la o parte folosirea termenului de „creștinătate” care îi condamnă deja pe adventiști ca fiind în afara ei. De fapt, poate fi privită (această utilizare) ca o simplă greșeală de limbaj. Dar în ceea ce privește „profeția” întemeietoarei adventismului sâmbetist, să spunem doar că oricine privește realitatea poate vedea cât de mult s-a înșelat. Nu doar că nu s-a impus nimănui renunțarea la „Sabat” (cu excepția acelor prigonitori comuniști care au prigonit mult mai tare ținerea Duminicii și a celorlalte sărbători ortodoxe), dar sâmbăta a devenit zi liberă pentru tot mai multe țări, iar dreptul la alegerea zilei libere este prezent în legislația mai tuturor statelor democrate. La peste o sută de ani de la cuvintele lui Hellen White lucrurile merg pe cu totul altă cale decât și-a imaginat ea.

    Credem că este de ajuns cât s-a arătat, pentru cine dorește să înțeleagă adevărul și să poată apăra și de această rătăcire adventistă.

    Lumina Adevărului – preot Mihai-Andrei Aldea – Editura Christiana Bucuresti 2007

  • Marcela zice:

   Gandirea si exprimarea ta nu sunt demne deloc de un credincios ! Ortodox ori nu , ai o inima neagra . SUNTE,M PE ACEST BLOG SA DEZBATEM , sa purtam discutii pe orice tema pentru a intelege Biblia si a ne smeri in credinta . ” UNDE-S DOI PUTEREA CRESTE ” …asa ar trebui pentru a ne lumina mintile si de a intelege invataturile Bibliei .

   • gerica64 zice:

    „Ortodox ori nu , ai o inima neagra”Nu am stiut ca tu esti Hristoasa si judeci lumea ba cunosti si inima omului.Eu zic sa-ti vezi de pacatele tale sa lasi smerenia aia falsa si mandria aia ascunsa pe care toti eretici o aveti.

 4. julya zice:

  vai de voi popor inselat, ca focul o sa arda din voi duminicarilor, va inchinati in paganism, stati sa vedeti cum luati voi frumos un 666 direct pe frunte daca va mai inchinati duminica, larga este calea spre pierzanie si multi merg pe ea, si cine este multimea, nu paganismul duminical? vai de voi farisei care respingeti Cuvantul adevarului

  • gerica64 zice:

   Te-ai gandit vreodata ca cea care o sa arda in focul iadului poti fi tu?Degaji o mandrie si o siguranta in aberatile tale demne de toata mila.Ramane de vazut cine va lua pecetea antihristului macar sa ajungem noi pana atunci.Fa-ti o cruce daca mai esti in stare si nu esti complet demonizata si spune Sfinte Dumnezeule,Sfinte Tare,Sfinte fara de moarte milueste-ne pe noi!

 5. clau zice:

  :)))vati gasit 2 doctrinati puternic sa va contraziceti:))),naveti dreptate nici unul…oricum mare rusine sa va fie…fiecare isi apara doctrina nu ceea ce trebuie,adic Cuvantul Lui Dumnezeu..ati invatat Cuvantul ca sa va ciorovaiti…treaba voastra dar veti da socoteala…si inca ceva,eu sant catolic,dar vreau sati spun ceva,nu te mai contrazice pe tema de sabata(sambata)ca nare rost,tempotrivesti impotriva Lui Dumnezeu..au dreptate intrun fel..de exemplu spuneai asa:ca apostolul Pavel na predicat Evanghelia sabata,si ca daca o facea se cosidera munca sau cam asa ceva,si sa fie asa sau invers tot nu se potriveste cu ce ai zis pt.ca Evanghelia se predica in ziua Domnului iar lucrarea Lui se face in orice zi iar in ziua Domnului se face la Templu cum facea Pavel noua paganilor ca asaeram noi si se si vede de unde provenim…deci uite ce facea pavel sambata in biserici si temple:4 Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat şi îndupleca pe iudei şi pe greci.(Faptele apostolilor 18:4)
  deci si pe greci,care eram noi,adica poporul pagan care era si de la ei avem si noi credinta..de la greci..deci sambata le vorbea in sinagogi nu dumineia,sambata se predica in adunari nu duminica.nam gasit vreun text in care sa se vrbeasca duminica in sinagogi,daca ai vreunul damil si mie,dar nu exista asa ceva,iar singura lucrare ce se face in sabat e lucrarea Domnului,propovaduirea Evangheliei si a face bine cuiva,astea se fac in zilele Domnului de sabat…okk va lasa sa va mai ciorovaiti degeaba..dar aveti grija ca deja Domnul santristat..Doamne ajuta

  • gerica64 zice:

   Cand preoti vostri romano-catolici vor sfinti apa ca aceasta sa nu se strice ani de zile,cand Lumina Sfanta de la Ierusalim se va aprinde singura la voi,si cand veti avea sfinti neputreziti si cu buna mireasma atunci sa deschizi gura impotriva ORTODOXIEI.Lasa ironia,si parerea de sine ca nu este buna nici mantuitoare!Totusi Hristos nu va lasa si va trimete un mesaj de avertisment sa va desteptati iata linkul http://avertisment.ucoz.com/ aprofundeaza si crede ca este adevarat.

 6. Marcela zice:

  Buna ziua tuturor….din pacate nici frati nici credinciosi nu pot scrie ..Prea multa ura in inimile voastre .cuvinte de jignire .ura .rautate ..Avem prilejul sa dicutam .sa aflam opiniile altora sa schimbam idei . sa cunoastem NICI vorba sa ne aratam dispretul fata de celalalt si sa ne pretindem a fi” CEL MAI CEL . „Citim si studiem .aflam si cunoastem ,ne dezvoltam si crestem spiritual .emotional .de cind deschidem ochii si pina ai inchidem. TOTI SUNTEM LA FEL creeati de Dumnezeu ,acelasi Dumnezeu ! Am multe intrebari .nedumeriri de ex :parintii mei la virsta de 3 luni m-au botezat Ortodox .Am intrebat parintii de ce .??De ce m-au OBLIGAT .eu nu am drept sa-mi aleg singura credinta .trebuie sa fiu fortata ,precum comunistii? Si daca ziua a 7a de Sabat e Duminica de ce nu o respecta ca zi de odihna asa cum a lasat Dumnezeu ;ADU-TI AMINTE DE ZIUA DE ODIHNA CA S-O SIINTESTI” atunci cind a creeat Lumea si inca nu erau evreii , Dumenzeu a zis sa nu ne inchinem la’ CHIP CIOPLIT ,NICI VREO INFATISARE A LUCRURILOR CARI SUNT SUNT IN CERURI ,SAU JOS PE PAMANT,SAU IN APELELE MAI DE JOS DE CIT PAMANTUL ‘..Printre animalele necurate se afla PORCUL tocmai animalul sacrificat de Craciun ,SA NU MAI SPUN CA NICI PASTELE ,ORI CRACIUNUL nu le -am gasit in BIBLIE asa cum le sarbatorim noi si nici DATA ori LUNA exace.. DECI NOI SA RESPECTAM VECHIUL TESTAMENT (ADICA PRIMUL )ORI NOUL TESTAMENT(ADICA AL2 LEA ),RESPECTAM CE A VRUT DUMENZEU ,CREEATORUL ORI CE vrea OMUL (pentru alte interese PERSONALE) cel care a cosmetizat Testamentul ,religia ,credinta.???????/ Sa discutam civilizat sa ne LUMINAM .

  • gerica64 zice:

   Suntem liberi sa alegem daca crezi ca acela e adevarul urmeaza-l nu te tine nimeni.

   • Marcela zice:

    Nepotrivit raspuns , dat de catre un necredincios,urata exprimare : ” nu te tine nimeni ” …Daca crezi ceea ce spui ” suntem liberi sa alegem ” inseamna ca nu ai citit Biblia , de la inceput Vechiul Testament -Genesa ( Facerea ) Lumii .Dupa ce Domnul a ” sfarsit cerurile si pamintul, si toata ostirea lor , In ziua a saptea Dumnezeu si-a sfirsit lucrarea, pe careo facuse ; si in ziua a sapteaS-a odihnit de toata lucrarea Lui pe care o facuse Dumnezeu a binecuvintat ziua a saptea si a sfintit – o , pentru ca ziua aceasta S- a odihnit de toata lucrarea Lui, pe care o zidise si o facuse „. „Apoi Dumnezeu a zis :”sa face pe om dupa chipul nostru „..deci era creat Omul nu Evreul , asadar pentru OM A FOST CREAT SABATUL , indiferent cate natii de oameni au aparut dupa CREATIE . Genesa 1,2 . Special pentru evrei Domnul a lasat altceva . SA NU amestecam cum vrem noi , trebuie sa luam cum ne este prezentat in Biblie . DECI IATA CA NE TINE , DOMNUL , :” Adu-ti aminte de ziua de odihna ca s-o sfintesti ” , Suntem aici cu totii pe acest blog tocmai sa dezbatem , sa purtam discutii si sa aducem argumente , sa ne luminam , Nici unul dintre noi nu este in totalitate pe placul Domnului cu siguranta ! Ne jignim si ne intrebam ” ce cauta pe un blog Ortodox ” !!???? Special am lasat sa treaca timpul , sa pot da un raspuns civilizat , fara rautate si aer de superioritate , sa NU DEVIN CA SI ALTII , sa fiu ” o uraciune in fata Domnului ” .

 7. Adrian zice:

  Sa luam aminte sa nu luam doar ce ne convine noua din Biblie si pe lucrul acesta sa punem bazele credintei.Sunt lucruri multe de cercetat.Ori avem toata Biblia atat Vechiul testament cat si noul Testament sau tot una e ca ne bazam pe faptele altora sau pe credinta altora acest lucru nu arata nici o schimbare.Biblia este pentru a transforma caracterul omului nu omul pe ea asa cum se intampla.

 8. Marcela zice:

  Declaratia Cardinalului Gibbons despre schimbarea zilei de odihna pe youtube. BISERICA A HOTARAT ca ziua intii din saptamana sa fie sarbatorita prin cult public , deci si ca zi de odihna . Ziua de odihna in Vechiul Testament a fost sarbatorita ziua sambetei . NOI trebuie sa respectam ceea ce CREATORUL a lasat nu ceea ce CREATIA a instaurat . ADEVARAT EI AU TOT SCHIMBAT DAR OARE NOIRESPECTAM CU ADEVARAT ZIUA FIE EA SAMBATA ORI DUMINICA ?? ADICA NE ODIHNIM CUM A CERUT DOMNUL NOSTRU ?? NU CUMPARAM NU GATIM NU SPALAM , NU LUCRAM ……?????

  • gerica64 zice:

   Cum se face ca te chinuie diavolul tocmai in postul Mare al ortodocsilor?Nu ai nici un semn de intrebare?

  • Adrian zice:

   RE: Cuvantul lui Dumnezeu este de neschimbat omul tot incearca sa schimbe sa adauge. Noi punem sarcini grele facand aceste lucruri.Noi oamenii avem nevoie de schimbare NU cuvantul Lui Dumnezeu .Se vede clar ca biserica nu aduce vreun beneficiu la ora actuala in Romania si in lume.Sunt 2 miliarde de oameni „crestini” si 1.9 miliarde musulmani sa punem la un loc ca si acesti musulmani pretind ca cred intr-un Dumnezeu. Bine ca Allah e un zeu pagan e alta istorie.Asa spune Biblia :Orice pom care nu face roade bune este taiat si aruncat in foc. (Mat.7:19)(putem face referire la o persoana sau la o biserica )Totusi eu ma intreb de ce oare nu traim intr-o lume mai buna daca pretindem ca credem in Dumnezeu.Tocmai ca nu credem ca daca ar fi asa priviti ce spune Mantuitorul : 1 Ioan 2
   3. Si prin aceasta stim ca Il cunoastem, daca pazim poruncile Lui.
   4. Cine zice: „Il cunosc”, si nu pazeste poruncile Lui, este un mincinos, si adevarul nu este in el. Dumnezeu este de neschimbat El este acelasi ieri astazi maine si in viitor.Asta doar pentru inceput : Poruncile sunt scrise la litera pe muntele Sinai totusi Cele 10 porunci existau de la inceput aceste porunci reflecta caracterul Lui Dumnezeu El a adus stabilitate in univers si pe pamant cu aceste legi morale si fizice.In Genesa Cain la ucis pe Abel a facut pacat inaintea lui Dumnezeu.Noe a fost om dupa inima lui Dumnezeu a tinut poruncile Lui .Toate astea inainte de Sinai. Cum am spus pacatul a fost cunoscut in ceruri cand lucifer a calcat una din poruncile Lui Dumnezeu. Si oamenii de atunci nu stiau porunca litera cu litera dar exista in inimile lor asa cum exista si astazi.Distingem raul de bine.Stim ca a fura si ucide nu este bine .Dumnezeu va judeca pacatosul dupa legea care a stabiblit-o cu credinciosie si dreptate.
   Despre Sabat o neintelegere neclara.
   De ce tot punem intrebarea ca Sabatul a fost la evrei si nu mai este la crestini pana si Isus a s-a nascut tot ca evreu.Biblia spune clar Caci, cine pazeste toata Legea, si greseste intr-o singura porunca, se face vinovat de toate. (Iac.2:10) si sunt o multime de texte in Biblie atat in noul Testament cat si vechiul ca aceste porunci sunt intarite pentru vesnicie.Biblia spune ca si pe noul pamant Sabatul ziua a 7-a va fi. Căci după cum cerurile cele noi şi pământul cel nou pe care le voi face, vor dăinui veşnic înaintea Mea, – zice Domnul – aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru. În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni fiecare făptură să se închine înainte Mea – zice Domnul. Isaia 66:22-23 este in vechiul Testament si nu spune acolo ca fie care evreu ci fiecare faptura adica om si cand spune „samanta” noi suntem samanta lui Avraam Asa dar, in Isus Hristos samana lui Avraam, vor fi binecuvantate TOATE familiile pamantului.
   Problema este ca Iudeii se bazau pe ascultarea de lege si L-au tinut pe Isus pe cruce Crestini se bazeaza pe meritele(credinta) Lui Isus si tintesc legea pe cruce ambii stau intr-un picior.Prieteni buni Legea si Credinta(Evanghelia) merg impreuna .Ori esti cu Dumnezeu ori nu.
   Este adevarat noi nu suntem salvati prin faptul ca avem legea(poruncile) dar daca il iubim pe Dumnezeu ne supunem poruncilor lui. Nu putem spune ca credem in Dumnezeu daca pe cel de langa noi il jefuim.
   Tot ceea Dumnezeu spune satan contraface cel care inseala toate neamurile(popoarele) pamantului. Nu putem spune ca porunca a 4 -a o scot si pe a 2-a o interpretez cum am inteles-o nu merge asa ori cu toate ori cu niciuna.Cuvantul Lui Dumnezeu nu face referire ca s-a schimbat ceva.Da sunt unele texte in biblie care le interpretam asa cum am auzit sau am inteles dar biblia trebuie comparata un verset cu altul nu putem citi doar un verset si sa spunem ca asta este.Trebuie sa luam aminte ca in vechiul Testament se aduceau jertfe mielul care il reprezenta pe Isus mielul Lui Dumnezeu.Cand profetia sa implinit adica Isus s-a nascut a trait a murit si apoi a inviat in Noul Testament. Aceste jertfe au luat capat nu se mai pastreaza .Aici este problema oamenii inteleg cand fac referire la mancarea si bautura care se vorbeste in noul testament ca si cum ar fi la legea morala uitand de cea ceremoniala care sa desfiintat.Adica nu mai putem aduce astazi jertfe de miel ca s-a terminat mielul reprezenta pe Isus cel care a venit si a implinit tot ceea ce a fost prorocit in vechiul Testament.
   Si unul din popularele versete contradictorii sunt :
   Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de Sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos” (Coloseni 2:16, 17). Ce intelegem de aici ca se refera la Sabatul de a 7-a zi sau Sabatul ceremonial care il gasim in (Leviticul 23:24). „Vorbeste copiilor lui Israel si spune-le: „In luna a saptea, in cea dintai zi a lunii, sa aveti o zi de odihna, vestita cu sunet de trambite, si o adunare sfanta. Aici spune clar este vorba de Sabatul din Luna a 7-a ca zi de odihna vestita cu trambite.Deci cum putem spune ca nu este Sabat lunar? Si mai sunt si ceremonii cu privire la mancaruri la jertfe lunile noi Sunt clar definite drept „umbre ale lucrurilor viitoare.” Reţineţi vă rog că sabatul săptămânal a fost instituit de către Dumnezeu înainte ca să intre păcatul în lume. NU PUTEAU EXISTA UMBRE SAU SARBATORI ÎNAINTE CA SĂ EXISTE PĂCATUL! Toate umbrele au apărut din pricina păcatului şi au arătat către izbăvirea din păcat prin Domnul Hristos. De exemplu, toţi mieii omorâţi Îl reprezentau pe Domnul Isus, adevăraul MIEL, care urma să moară pentru păcatele lumii. Dacă păcatul n-ar fi intrat în lume, n-ar fi fost nevoie de niciun Mântuitor, şi deci, nici de vreun miel sau vreo umbră care să arate spre un Mântuitor.Trebuie sa studiem cu atentie. Si mai este un verset :
   In ziua dintai a saptamanii, eram adunati laolalta ca sa frangem painea. Pavel, care trebuia sa plece a doua zi, vorbea ucenicilor si si-a lungit vorbirea pana la miezul noptii.
   Faptele Apostolilor 20-7
   Trebuie sa citim cu atentie in aceste versete nu este precizat ca Duminica este ziua de odihna ei frangeau painea si in alte zile apropo sfanta cina(pastele) acolo unde Isus a impartit painea si vinul inainte ca El sa moara a tinut-o cu apostolii Joi.(Luca 22.) Din acest verset nu reiese ca ar fi o noua zi de odihna adica Duminica daca ar fi fost asa Isus si apostolii ar fi argumentat clar pe aceasta tema. Mai ales ca evreii erau foarte meticulosi si il acuzau pe Isus de incalcarea legii a Sabatului si Isus a aratat clar ca nu a incalcat Sabatul, doar pacatul este calcare de lege El a spus ca este un lucru bun sa faci bine in ziua Sabatului. Sa citim ce spune Biblia in (Fapte 2:42-46.) acolo spune clar ca ei frangeau painea si in alte zile nu doar Duminica.Este un verset care il interpretam gresit spunand ca Sabatul schimbat in Duminica este o ziua noua de odihna.Asa ceva nu exista in Biblie Cum am spus Dumnezeu nu se schimba cuvantul lui este intarit pe vesnicie „Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru veşnicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire.” Psalm 111:7, 8.
   Totusi spuneti ca singura porunca adica a patra care incepe cu sa iti aduci aminte aceasta trebuie uitata.Oare Dumnezeu nu a stiut ca o vom uita. De luat aminte porunca a patra este singura din toate in care Dumnezeu se identifica.
   Adica Numele -Dumnezeu
   Titlul – Creator
   Teritoriul -Cerul si Pamantul cu tot ce exista in ele.
   Dumnezeu a creat ziua de odihna Sabatul ca noi oamnenii sa avem o desfatare in El o relatie speciala ,binecuvantare,bucurie nu o povara.Noi facem o povara uni altora.Ziua asta exista ca noi sa ne amintim ca El exista ca Dumnezeu ca nu ne-a uitat. Nu poti sa creezi o relatie cu cineva pe care nu il cunosti de asta exista Sabatul.Totusi crestini sunt si vor ramane orientati pe traditii la fel ca evreii nu vor intelege ca Dumnezeu nu are nevoie de tot felul de jertfe ritualuri El are nevoie de ascultare.
   Si acum sa mergem la Sfanta Sfanta traditie- istorie ca pe asta se bazeaza biserica(si pe minunile Mariei acolo exista un alt mit vom vedea mai incolo ce spune Biblia desi am tot respectul pentru ea si altii) Sfanta duminica a fost adoptata de Sfantul Sfantul Constantin Cel Mare.In anul 321 d.C. Constantin cel Mare a emis o decizie care impunea odihna in prima zi a saptamânii (Duminica) in toate localitatile si orasele, in timp ce oamenilor de la tara li se permitea sa lucreze totusi pamântul. In anul 538 d.C. Conciliul de la Orleans a indepartat si aceasta derogare, impunând Duminica ca zi libera, in timp ce sâmbata devenea o zi de lucru oarecare.Cauta-ti in catehismele catolice ei spun foarte clar cine a schimbat Sabatul in Duminica exista un video si pe youtube.Si spun tot ei si a cui autoritate este Duminca.Cautati si despre franc-masoni de grad 33 cei care servesc lui Satan.
   In Apocalipsa Dumnezeu identifica clar poporul sau : Aici este rabdarea sfintilor, care pazesc poruncile lui Dumnezeu si credinta lui Isus.” (Apoc.14:12)Aici nu mai avem nevoie de interpretare punct.
   Si acum mitul despre Maria : O intrebare de ce am nevoie sa ma duc l-a Maria pentru a primi binecuvantari cand il am pe Isus ca mijlocitor din cate stiu eu Isus nu este ocupat pentru a raspunde rugaciunilor mele. El sta la usa si bate asteapta sa il cautam. Am tot respectul pentru aceasta femeie dar Biblia nu face nici o referire la aceasta Marie ca fiind o mijlocitoare intre om si Dumnezeu asta pretinde doar Biserica fara suparare adevarul ramane adevar.Caci este un singur Dumnezeu si este un singur mijlocitor intre Dumnezeu si oameni: Omul Isus Hristos, (1Tim.2:5)
   Inca ceva despre rugaciunile repetate De ce sa ii repetam Lui Dumnezeu de fiecare data 10 Marii 10 Sfantu cu tare cand Biblia spune clar :
   Cand va rugati, sa nu bolborositi aceleasi vorbe, ca paganii, carora li se pare ca, daca spun o multime de vorbe, vor fi ascultati. (Mat.6:7)
   Dumnezeu este Duh; si cine se inchina Lui trebuie sa I se inchine in duh si in adevar.” (Ioan.4:24)
   Nu sunt eu in masura sa judec dar este o problema mare intre crestini aud oameni in biserica care vorbesc de Dumnezeu dar nu il cunosc si predind ca stiu cui se inchina.
   Un alt mit in Biserica despre Botez : Este un singur botez adica acela prin scufundare totala cel urmat De Isus. Este un singur Domn, o singura credinta, un singur botez. (Efes.4:5)
   Biserica face botez copiilor trebuie sa intelegem acest lucru nu este Biblic .Botezul pentru copii a fost introdus tot de biserica romana.Se spunea ca daca un copil moare si nu este botezat nu intra in ceruri pacatul nu i se sterge .Acest lucru nu este adevarat Biserica il acuza pe Dumnezeu facand acest lucru adica ca ar fi nedrept.Biblia spune clar oamenii care au capacitatea de a alege ce este bine si rau aceia vor fi judecati.Dumnezeu nu ar judeca un copil nevinovat care nu are o judecata si o posibilitate de a alege .Dumnezeu doreste ca noi sa putem alege sa il iubim pe El prin convingerea noastra de asta avem viata sa cunoastem cine este Dumnezeu.Botezul la maturitate asa cum si Isus l-a facut este ca o casatorie.O faci public marturisesti public ca il accepti pe acest Isus ca domn si Mantuitor in viata ta si facand acest lucru urmeaza un proces de transformare la o viata noua un caracter slefuit asa cum Dumnezeu stie ce este mai bine adica renunti la propria viata si urmezi pe Isus asa cum apostolii au facut.

   Un alt mit in legatura cu moartea :Biblia spune clar ca omul nu stie nimic cand moare „Cei vii ştiu că trebuie să moară; cei morţi însă nu ştiu nimic“ (Eclesiastul 9:5).Omul cand este mort mort este tot aud si la stiri si pe la Biserici ca sfantul X a aparut ca a murit cineva si a fost vazut in spirit de fantoma sau stiu eu ce.Uita-ti ce spune biblia si despre aceste lucruri ca sunt reale dar vin din alta parte Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite si care se duc la imparatii pamantului intreg, ca sa-i stranga pentru razboiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic. – (Apoc.16:14) .Satan are putera sa contrafaca minuni atat cat sa insele omul.
   Incat noi sa spunem este un semn de la Dumnezeu toate minunile care apar.Va spun sincer semnul care vine de la Dumnezeu este acela de a cunoaste Dragostea Lui de a umbla cum a umblat si Isus pe acest pamant adica facand bine aproapelui.Acest lucru totusi nu intalnesc prea des la oamenii intelepti din Biserica.Intalnesc des doar acuzand.Deci intelegem care este scopul acestor minuni de a ne insela.Adica daca am vazut-o pe Maria la un mormant sau pe cer (sau chiar o statuie care plange ) credem ca asa il iubim mai mult pe Dumnezeu nicidecum ne facem iluzii inselatoare.
   Fratilor noi trebuie sa dezvoltam caracterul Lui Dumnezeu pe acest pamant altfel cu nici un chip nu vom intra in ceruri. Sa luam aminte ce spune Dumnezeu la judecata trebuie sa bagam de seama este dureros.
   MATEI 7:
   13. Intrati pe poarta cea stramta. Caci larga este poarta, lata este calea care duce la pierzare, si multi sunt cei ce intra pe ea.
   14. Dar stramta este poarta, ingusta este calea care duce la viata, si putini sunt cei ce o afla.
   Suntem 7 miliarde de oameni pe planeta din care crestini si alte denominatiuni plus istoria trecutului chiar toti vom intra pe poarta ingusta sa mai citim odata.
   22. Multi Imi vor zice in ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi in Numele Tau? N-am scos noi draci in Numele Tau? Si n-am facut noi multe minuni in Numele Tau?”
   23. Atunci le voi spune curat: „Niciodata nu v-am cunoscut; departati-va de la Mine, voi toti care lucrati faradelege.”
   Sa luam aminte sa citim Biblia corect cu rugaciune si sa vrem sa traim si viata asa cum Cuvantul Lui Dumnezeu o spune. Invatatura Biblica este pentru orice om(nu doar pentru cei intelepti) care doreste sa il cunoasca pe Dumnezeu.Cei intelepti trebuie sa fie linistiti ca Dumnezeu are treaba cu pacatosii pe ei ii Iubeste pe ei ii cauta sa ii salveze (sa nu intelegem gresit pacatosii nu pacatul).

 9. Adrian zice:

  Sunt numeroase resurse pe internet si o spun si catolicii in catehismele lor cu privire la schimbarea zilei de odihna aceasta schimbare sa facut pe vremea lui Constantin Cel Mare imparatul roman.Acest imparat sa convertit de la paganism la crestinism si altfel a crestinizat si alti pagani si i-a adus in biserica catolica.Pe vremea aceea adevaratii crestini pastrau Sabatul Biblic atat iudeii cat si neamurile citim doar si in Noul Testament acesti crestini au fost persecutati de acesta biserica pentru ca aveau Biblia.Pentru ei cuvantul Lui Dumnezeu era sfant.In primele secole dupa Hristos evanghelia era vestita cu putere oricarui om.In asia mica unde exista Turcia astazi locuiau crestini .Asadar romanii au persecutat acesti crestini si altfel acel teritoriu Turcia devenind religie musulmana creata tot de acesti catolici. Mohammed a fost casatorit cu o catolica. Crestinii sunt doar aceia care il urmeaza pe Hristos la cruce facand ce a facut si el si altfel biserica catolica nu a fost niciodata adevarata biserica crestina de altfel paganii care sau convertit la crestinism au adus cu ei si zeii lor in crestinism in biserica de altfel statuia lui Jupiter a devenit Petru statuia zeitei Isis a devenit Maria si tot asa.Asadar toate statuile din vatican sunt redenumite in nume crestine. Daca te duci la vatican sunt diferite simboluri pagane in biserica cum ar fi soarele, luna semnul yin si yang (binele si raul )patrate negre cu alb ochiul atotvazator al lui lucifer .Unele simboluri gasesti si in bisericile noastre trebuie sa fim doar atenti simbolurile spun multe.Toate aceste zeitati sunt luate din egiptul antic si de la greci .Egiptenii aveau o gramada de zei. In istoria biblica israeliti ii iubeau pe egipteni ei il aveau pe baal ca preferatul lor idol.Stiti este o vorba toate drumurile duc spre roma adevarat ca asa este aproximativ toate deminonatiunile religioase fac parte din aceasta mama biserica catolica chiar si budismul hiduismul etc..Nu am in schimb nimic cu catolicii sunt multi oameni buni problema este acest sistem pagan pe care satan la dezvoltat din primele secole si exista si astazi.Au doctrine foarte periculoase doar de ce credeti ca pe vremuri doar preotii aveau dreptul pentru a interpreta scriptura spunand ca nu cumva omul de rand sa se rataceasca.Chiar asa? Dar Dumnezeu ce doarme nu are puterea ca un om de rand care citeste scriptura sa il ajute pentru a o intelege.Dumnezeu judeca omul dupa interpretarea personala a scripturii a vietii.Isus mai spune ca El este usa pentru a intra in imparatia cerurilor.Asadar din acele vreumuri pana acum religia a devenit usa inlocuindu-l pe Isus spunand ca doar daca faci asta si asta vei fi mantuit. Facand acestea i-au persecutat pe adevaratii crestini urmasii lui Hristos si au ratacit si mai mult acesti oameni pana in zilele noastre.Dumnezeu spune ca nu este nici un om care sa faca binele nici unul macar .Isus Hristos a murit pentru toata lumea nu doar pentru cei care au presupus ca au dreptul la interpretarea scripturii.Slava Lui Dumnezeu ca astazi orice om are dreptul la cuvantul sau.Trebuie luat aminte istoria Vechiului Testament ne invata multe si Noul Testament cu atat mai mult.
  Batalia sau testul final a acestei omeniri consta in slujire.Adica cui te supui lui Dumnezeu sau satan. De asta satan a incercat sa schimbe prin aceasta biserica poruncile Lui Dumnezeu si aici vorbesc de porunca a 2-a si a 4-a . Porunca a 4-a este sigiliul poruncilor si intregii creatiuni pamantul cerurile si marea cu tot ce este in ele.Aici noi recunoastem cine este creatorul.Nu putem stii cine este creatorul sarbatorind ziua de inchinare Duminica.Dumnezeu nu este schimbator noi da. Bineinteles ca vor fi oameni care au slujit Duminica sau alta zi sau deloc care vor fi in ceruri.La fel ca talharul de pe cruce. Dumnezeu nu judeca cum judecam noi El stie inima fiecarui om.Dumnezeu va judeca dupa lumina care o are fiecare in dar mai mare sau mai mica.Dumnezeu totusi isi face cunoscuta voia tuturor acelora care doresc .Cum am spus Dumnezeu are 7 zile si aceste 7 zile reprezinta si perfectiunea creatiunii si este mentionat nu degeaba in Biblie de foarte multe ori 7.Cum ar fi (Fac.4:15) Cain sa fie razbunat de sapte ori etc.(Fac.4:24),(Apoc.21:9)(Apoc.1:4) (Apoc.5:1) 7 ingeri, 7 sfesnice ,7 biserici,7 stele ,7 peceti .Aceasta cifra nu la intamplare este mentionata de aprox 700 de ori in Biblie.Dumnezeu vrea sa spuna ceva mai ales in porunca a patra unde spune adu-ti aminte stiind ca noi o vom uita.

 10. adrian chicu zice:

  Pentru Adrian.Trebuie sa-ti spun ca Mahomed NU a fost casatorit cu o catolica.Iar biserica CATOLICA nu a existat pana in anul 1054 cand s-a produs ceea ce noi numin MAREA SCHISMA.Iar ceea ce spui ca in Noul Testament putem citi ca anumiti crestini erau persecutati de biserica ESTE TOTAL FALS.Ma scuzi dar daca dai niste comentarii da-le sa corespunda cu adevarul istoric sau biblic.Comentarii false si presupuneri IDIOATE gasim pe internet la ordinul milioanelor.Exemple sunt nenumarate. Faptul ca omul interpreteaza gresit Biblia o dovedeste tocmai prezenta a mii de „bisericute”in latura protestanta.Nu zic ca omul de rand nu trebuie sa citeasca Biblia ci ceea ce vreau sa spun este ca trebuie sa se abtina de la a interpreta pentru ca MANDRIA din noi ne calauzeste pe cai gresite.Deci scuza-ma daca te-am jignit.DOAMNE AJUTA.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s