Controlul minții umane: tehnologii folosite pentru subjugarea maselor

Controlul minții umane: tehnologii folosite pentru subjugarea maselor

Fragmente din lucrarea: Controlul minții umane – tehnologii folosite pentru subjugarea maselor de Dr. Nick Begich publicată la Editura Infinit www.editurainfinit.ro

În  cursul dezvăluirilor despre programul HAARP am atins subiectul  potenţialelor implicaţii ale tehnologiilor care pot interfera cu – sau  care chiar pot prelua – controlul minţii şi conştiinţei oamenilor.

Ideea  manipulării minţii umane pentru scopuri personale sau pentru a-i  controla pe alţii, a fost de secole o temă care a preocupat umanitatea.  Dar acum, cu metodele ştiinţifice existente care se dezvoltă rapid,  precum şi, odată cu convergenţa mai multor tehnologii, controlul minţii  şi al emoţiilor a devenit deja posibil.

După opinia noastră, în prezent,  cel mai semnificativ aspect este importanţa acestei probleme. Au voie  oamenii să interfereze cu gândurile şi emoţiile semenilor lor? Are  cineva voie să controleze liberul arbitru al altcuiva? Acestea sunt  câteva întrebări pe care le lansează cartea de față.

Fiecare dintre noi  trebuie să răspundă la acestea, deoarece generaţia actuală este cea care  va decide dacă aceste tehnologii ne vor înrobi sau ne vor elibera,  propulsându-ne către cele mai înalte culmi ale potenţialului uman.

Informaţiile  dezvăluite de armată au făcut cunoscută publicului o nouă generație de  arme, care interacţionează cu sistemul nostru energetic viu, ce este  responsabil de susţinerea vieţii şi a proceselor mentale. Aceste arme  noi nu au mai fost niciodată întâlnite în istoria omenirii.

Unii  oameni pot prevedea dezvoltarea surselor de energie electromagnetică,  al căror semnal de ieşire poate fi modulat în formă de puls, format şi  focalizat, astfel încât să se poată conecta la corpul uman într-o  manieră care le va permite respectivilor să controleze mişcările  muşchilor, emoţiilor (şi alte acţiuni de acest fel), să inducă somnul,  să transmită sugestii, să interfereze cu memoria de scurtă şi de lungă  durată; pot produce sau pot şterge un set de experienţe diverse.”

Una  dintre cele mai revelatoare surse pe care le-am găsit în legătură cu  aceste tehnologii noi, a fost furnizată de Comitetul Logistic al  Forţelor Aeriene.

Forţele Aeriene au iniţiat un studiu semnificativ  pentru a prevedea ce ar putea fi posibil în acest secol pentru noile  tipuri de arme moderne. Una dintre aceste previziuni a revelat într-un  mod şocant următoarele:

Gândiţi-vă pentru un moment la toate  acestea – un sistem care poate manipula emoţiile, poate controla  comportamentul, te poate adormi, îţi poate crea amintiri false şi îţi  poate şterge memoria.

Conştientizarea faptului că aceasta era doar o  previziune, nu trebuie să ne facă să credem că ea nu a devenit deja  realitate. Aceste sisteme sunt departe de a fi speculative. De fapt, s-a  investit multă muncă în aceste domenii şi multe sisteme sunt deja  operative.”

Declaraţia continuă:
De asemenea, se pare  că a devenit posibilă introducerea, cu un grad înalt de fidelitate, de  cuvinte sau chiar texte întregi în corpul uman, crescând astfel  posibilitatea inducerii unor sugestii şi a unor influenţe psihologice.

Când un puls de microunde de mare putere, de domeniul gigahertzilor,  loveşte corpul uman, la nivelul acestuia (al trupului) apare o abia  perceptibilă perturbare termică. Aceasta este asociată cu dilatarea  bruscă a ţesutului încălzit.

Această expansiune este însă suficient de  rapidă pentru a produce o undă acustică. Dar dacă se foloseşte un  fascicul de pulsuri, devine posibilă crearea unui câmp acustic audibil  intern, având între 5-15 kHz. Astfel, devine posibilă o «conversație» cu  subiectul țintă selectat, într-o manieră care poate fi foarte  deranjantă pentru acesta.”

Este  oare posibil să vorbim cu o persoană aflată la mare distanţă, prin  proiectarea unei voci în capul ei? Autorii sugerează că acest lucru ar  fi cel puţin „deranjant” pentru victimă, ba chiar ar fi pur şi simplu  terorizant.

O armă care poate intra în creierul unui individ reprezintă o  invadare cât se poate de dură a vieţii sale personale. Aceste sisteme  noi vor fi perfectate în următorii câţiva ani, iar rezultatele obținute  ar trebui să fie tema unor discuţii serioase în cercurile de  specialitate, precum şi a dezbaterilor publice.

De  zeci de ani, Statele Unite, fosta U.R.S.S., precum şi alte state  importante au fost implicate în dezvoltarea unor sisteme noi,  sofisticate care să influenţeze sănătatea mintală şi fizică a oamenilor.

Se dorea – şi  cercetările s-au focalizat pe aceasta – descoperirea  unor modalități de manipulare a comportamentului uman, care să vină în  întâmpinarea intereselor politice, în contextul apărării naţionale şi al  războiului. Interesantă în toate acestea este complexitatea  dispozitivelor exterioare create, care pot altera chiar esenţa stării de  umanitate.

În articolul Mintea nu are firewall, autorul spune:
Un  articol recent al armatei ruse a oferit o opinie uşor diferită asupra  problemei, declarând că «umanitatea se află pe muchia unui război  psihotronic», care are ca ţintă mintea şi corpul uman.

Acel articol  vorbea despre încercările Rusiei şi ale altor state de a controla  condiţia psiho-fizică a oamenilor şi procesele decizionale ale acestora,  prin folosirea generatoarelor VHF, a unor casete «fără sunet» şi a  altor tehnologii.”

Articolul continuă  afirmând că scopul acestor arme noi este acela de a altera psihicul sau  de a interfera cu diferite părţi ale corpului uman, în aşa manieră încât  să producă confuzie sau să distrugă semnalele interne care menţin  funcţiile vitale ale corpului fizic.

Articolul descrie modul în care  „teoria informaţională a războiului” neglijează cel mai important factor  din domeniul informaţiilor militare, și anume fiinţa umană. În teoriile  informaţionale despre război din trecut, discuţiile se limitau la  sistemele făcute de mâna omului, şi nu la operatorii umani.

În  scenariile de război ale informaţiilor, discuţiile se limitau doar la  faptul că oamenii puteau fi afectaţi prin propagandă, înşelăciune şi  minciună – unelte bine cunoscute ca făcând parte din arsenalul utilizat  pentru manipularea minţii.

În zilele noastre abordarea este mult mai  sinistră, iar aceasta trebuie luată în considerare în contextul  drepturilor şi al valorilor umane de bază, care se sprijină fundamental  pe dreptul nostru de a gândi liber.

Articolul continua:
Şi  totuşi este posibil nu numai să înşelăm, să manipulăm sau să dezinformăm  corpul uman, ci, de asemenea, îl putem opri sau distruge – ca pe orice  alt sistem de procesare de date.

Datele pe care corpul uman le primeşte  de la surse exterioare lui – spre exemplu undele de energie  electromagnetică, undele acustice sau vortexurile energetice – sau pe  care le creează prin stimulii săi interni electrici sau chimici, pot fi  manipulate sau modificate la fel cum pot fi alterate datele  (informaţiile) din orice sistem hardware.”

În  patentele SUA din 1976 apare faptul că încă de atunci era posibilă  monitorizarea activităţii creierului şi alterarea acesteia. Deşi  aparatul era rudimentar, a constituit un exemplu a ceea ce era posibil  în urmă cu 30 de ani.

Ideea era de a capta, interpreta şi apoi controla  activitatea creierului folosind un semnal de frecvenţă radio. Mai  recent, au fost dezvoltate sisteme mult mai puternice pentru a vizualiza  activitatea creierului în timp real pe un monitor de calculator.

Aceste  dispozitive noi folosesc biofeedback-ul creierului în combinaţie cu  alte generatoare de semnal pentru a altera activitatea şi tiparele  mentale ale creierului unei persoane.

În final,  în timp de război, ţelul este ca informaţiile să ajungă la fiinţa  umană. Politica Statelor Unite este aceea de a controla toate sistemele  dependente de informaţii, fie ele „umane sau automate”, ceea ce a dus la  extinderea și folosirea acestor noi tehnologii și asupra oamenilor, ca  şi cum aceștia ar fi doar nişte procesoare hardware de date.

Articolul din revista Parametri  expune în continuare munca d-lui Victor Solntsev de la Institutul  Tehnic Bauman, din Moscova. El insista asupra faptului că trupul uman  trebuie văzut ca un sistem deschis, în loc să fie considerat, ca până  acum, doar un simplu organism sau un sistem închis.

Dr. Solntsev  consideră că mediul fizic înconjurător al unei persoane poate cauza  schimbări în corpul şi mintea respectivei persoane, dacă se folosesc  stimuli electromagnetici, acustici sau de altă natură.

Acelaşi  cercetător rus a examinat problema „zgomotului informaţional”, care  poate crea un „zid” dens între o persoană şi realitatea exterioară.  „Zgomotul” poate fi creat atât prin semnale, mesaje, imagini sau alți  stimuli informaționali, având ca ţintă conştiinţa unui grup sau a unor  indivizi separați.

Scopul este supraîncărcarea minţii unei persoane,  astfel încât aceasta să nu mai reacţioneze la stimulii sau la alte  informaţii din exterior. Această supraîncărcare va servi la  destabilizarea capacităţii de judecată sau la modificarea  comportamentului individului sau grupului care a fost influențat.

În  conformitate cu spusele lui Solntsev, a fost creat cel puţin un virus  de computer pentru a afecta psihicul unei persoane – „Virusul Rusesc  666”. Acest virus apare la fiecare al 25-lea cadru pe display-ul  calculatorului, unde pulsează un amestec de culori care s-a dovedit că  poate induce stări de transă operatorului de la acel computer.

Percepţia  display-ului de către subconştientul celui care utilizează computerul  respectiv poate fi folosită pentru a induce un atac de cord, pentru a  controla sau a altera în mod subtil percepţiile operatorului. Acelaşi  sistem manipulator poate fi folosit cu ușurință în cadrul oricărei  emisiuni televizate.

Psiho-terorismul

Termenul  de „psiho-terorism” a fost inventat de către scriitorul rus N.  Anisimov, de la Centrul Anti-Psihotronic din Moscova.

El indică faptul  că armele psihotronice pot fi utilizate în vederea extragerii unor  informaţii ce sunt stocate în creierul unei persoane, care apoi vor fi  introduse într-un calculator care le va rearanja, astfel încât ulterior  să existe posibilitatea controlării acelei persoane.

Informaţia  astfel modificată va fi apoi reintrodusă în creierul respectivei  persoane (de la care a fost extrasă) şi va fi percepută de către aceasta  ca fiindu-i proprie.

Aceste sisteme criminale sunt capabile să inducă  halucinaţii, boli, diverse mutaţii în celulele umane, zombificarea sau  chiar moartea. Tehnologiile aferente acestor sisteme includ generatoare  VHF, raze X, ultrasunete şi unde radio.

Maiorul rus I. Chernishev  descrie în jurnalul militar Orienteer (în februarie 1997),  dezvoltarea armelor „psi” pe întregul glob. Tipurile specifice de arme  menţionate de el în acel jurnal militar sunt:

–  Un generator psihotronic care produce o emanaţie electromagnetică  puternică, ce poate fi transmisă prin liniile telefonice, TV, radio,  ţevi de alimentare şi lămpi cu incandescenţă. Semnalul astfel transmis  va manipula comportamentul celor cu care ajunge în contact.

– Un  generator de semnal care operează în banda 10-150 Hertz și care, atunci  când operează în frecvența 10-20 Herz, creează o oscilaţie infrasonică  ce este distructivă pentru toate organismele vii.

– Un generator  care acţionează asupra sistemului nervos şi care este proiectat să  paralizeze sistemul nervos central al insectelor. Acesta a fost  optimizat, astfel încât să aibă acelaşi efect şi asupra oamenilor.

–  Semnale ultrasonice cu o structură foarte specială, cu ajutorul cărora  se pot realiza operaţii interne fără incizii şi fără sângerări, care nu  lasă niciun fel de urme. Ele pot fi folosite însă și pentru a ucide.

–  Japonezii au creat casete audio care permit suprapunerea unor tipare de  voce de frecvenţe joase peste muzică. Acestea sunt inaudibile pentru  urechea umană, dar sunt receptate de subconştient. Ruşii pretind că  folosesc și ei „bombardamente” psihice similare pentru a trata  dependenţa de alcool şi fumat.

– Efectul celui de-al 25-lea cadru,  despre care am mai discutat anterior, este o tehnică în care fiecare al  25-lea cadru al unui film sau al unei înregistrări video conţine un  mesaj ce este perceput doar de către subconştient şi care influenţează  mintea conştientă.

– Psihotropica este o ramură a medicinei care se  ocupă cu inducerea stărilor de transă, de euforie sau depresie. Acestea  sunt numite şi „mine cu efect întârziat”. Simptomele unui atac  psihotronic se pot manifesta prin dureri de cap, ameţeli, zgomote, voci  sau comenzi percepute direct în creier, dureri în cavitatea abdominală,  aritmie cardiacă sau chiar distrugerea sistemului cardiovascular.

Un articol din revista Forţelor Aeriene ale SUA, AFLR Technology Horizonts, relatează că:

prin  studiul şi modelarea creierului uman şi a sistemului nervos, se poate  obţine influenţarea mentală a personalului sau i se pot crea acestuia  stări de confuzie.


Prin păcălirea simţurilor este posibil să fie create  imagini sintetice sau holograme, pentru a induce în eroare simţul vizual  al unui individ; într-o manieră similară, se poate induce în eroare  simţul auditiv, gustativ sau cel al mirosului.”

Gândiţi-vă la asta  pentru o clipă – memorie sintetică, experienţe sintetice care nu pot fi  diferenţiate de cele reale. Acesta este rezultatul folosirii acestor  tehnici.

Într-un raport apărut în presă la  sfârşitul lui 2005, cea mai mare companie de telecomunicaţii japoneză,  Nippon Telegraph and Telephone Corporation, a anunţat că a inventat un  dispozitiv care poate controla oamenii de la distanţă.

Conform  articolului, această tehnologie poate fi folosită la orice dispozitiv  sonor pentru aprofundarea realităţii virtuale sau a performanţelor  sunetului. De exemplu, a fost discutată printre altele şi ideea de a-l  determina pe un ascultător să se mişte exact ca un dansator profesionist  fără a se putea împotrivi, copiind mişcările acestuia, ca şi cum ar fi  profesionistul însuși.

Lucrurile mari devin  posibile graţie efortului combinat al celor mulţi. Noi toți suntem parte  a unui „internet organic”, care cuprinde întreaga rasă umană și care se  combină într-un mod armonios cu alte planuri ale Creației. Nu există  sisteme închise.

Suntem cu adevărat interconectaţi și conectați cu tot  ceea ce există, ceea ce face ca fiecare dintre noi să aibă potenţialul  de a influența întregul din care face parte. Prin urmare, este  responsabilitatea fiecăruia să creeze cu atenţie şi să se asigure că  tehnologiile pe care le dezvoltăm împreună vor susţine manifestarea  potenţialului divin care există în fiecare om, ca individualitate creată  după chipul şi asemănarea Creatorului.

de Aurel Militaru

Acest articol a fost publicat în CONTROLUL MINTII și etichetat , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s