CINE ESTE LIDERUL ORDINULUI ILLUMINATI DIN BAVARIA ?

 

CINE ESTE LIDERUL ORDINULUI ILLUMINATI  DIN BAVARIA ?

Mai sunt  cunoscuţi şi sub numele de Iluminaţii bavarezi…
Încă de la început  ţin să precizez un fapt necunoscut opiniei publice : la data de 1 Mai  proletariatul din fostele ţări socialiste,cele în care comunismul încă se  menţine,precum şi forţele de stânga din lumea întreagă nu au celebrat/sărbătorit  şi nu celebrează „Ziua Muncii” ci,de fapt,înfiinţarea Ordinului Illuminati din  1776.Semnificaţia ocultă a evenimentului a fost în permanenţă ascuns.În 2011 se  împlinesc 121 ani de când prima Internaţională Socialistă decretase 1 Mai Ziua  Internaţională a Muncii,în memoria unor lideri de sindicat din  Chicago,condamnaţi la moarte de autorităţi,în urma exploziei unei bombe la o  grevă.Acesta este adevărul istoric al sărbătoririi Zilei Internaţionale a  Muncii,şi nu faptul că,în 1889 între greviştii şi poliţiştii din Chicago au avut  loc ciocniri sângeroase.Un alt lucru ascuns opiniei publice.Aceste lucruri erau  cunoscute doar de liderii marcanţi din fostele ţări socialiste,marea masă a  membrilor de partid fiind la curent doar cu principiile generale ale  comunismului şi cu lozinci. În 2005 sărbătoarea pascală şi-a dat mâna  cu muncitorescul 1 Mai şi ziua dedicatăzeului vegetaţiei,protector al  vitelor,cailor,holdelor semănate,viilor şi livezilor.Acesta se nu-meşte  Armindeni şi este sărbătorit la 1 Mai în Transilvania,Banat,Moldova şi la 23  aprilie(Sângiorz) în Muntenia şi Oltenia.În Ţara Lăpuşului el este celebrat  la Rusalii…  După jumătatea secolului al XVIII-lea în Bavaria,unul  dintre statele europene cele mairetrograde din punct de vedere religios,îşi  începe activitatea Adam Weishoupt.Era perioada în care în întreaga Europă,şi în  special în Germania,influenţa clerului şi a superstiţiilor depăşealimitele  acceptabilităţii pentru foarte mulţi intelectuali…  Doctorul în  teologie Adam Weishoupt a fost fiul unui rabin şi s-a născut la data de 6  fe-bruarie 1748.La vârsta de cinci ani,când moare tatăl său,a fost luat sub  aripa protectoare debaronul Johann Adam Ickstatt,care l-a convertit la  catolicism.Tânărul Adam,pasionat de lectură,este influenţat cel mai mult de  Voltaire,cel care urmărea eliminarea influenţei religieidin societate.L-au  marcat cele scrise de acesta Regelui Frederick al II-lea al Prusiei :”În  sfârşit,când întregul corp al Bisericii Creştine va fi slăbit suficient,iar  credinţa va fi suficient de puternică,ultima lovitură va fi dată creştinismului  chiar de persecuţiile la care va recurgepentru a se menţine.Un regim de  teroare se va instala atunci pe Pământ şi va continua,pânăcând orice om îşi  va pierde dorinţa de a mai adera la creştinism”… În 1768 este  absolvent al Universităţii Iezuite din Ingolstadt,după care,are o  ascensiunefulgerătoare : timp de patru ani este preparator universitar,apoi  asistent-instructor la aceeaşiuniversitate ,pentru ca în 1772 să devină  profesor de drept civil,iar un an mai târziu este pro-fesor de drept  canonic.Este şi anul în care se căsătoreşte împotriva sfaturilor mentorului  şiprotectorului său care,până la urmă,îl renegă.Însă,tânărul Adam îşi avea  asigurat viitorul – în1775,la vârsta de numai 27 de ani devine decan la  Universitatea pe care a absolvit-o şi unde aactivat,doctor în teologie.Până  atunci citise enorm,studiase doctrinele anti-creştine,avea noţiuni vaste de  astrologie,magie şi medicină ocultă.În 1771,Kullmer,din Iutlanda,l-a iniţiat  înpracticile oculte egiptene. În 1779,bancherul Mayer Amschel  Bauer (Rothschild) i-a legătura cu el şi îl însărcinea-ză să constituie o  societate secretă,care să-i promoveze planurile sale politice.Pentru aceasta  acercetat nenumărate scrieri iezuite.După părerea sa – concepţiile sale  liberale au intrat în con-flict cu cele ale iezuiţilor,organizarea cărora o  considera prea deschisă.A luat legătura cu per-soane recunoscute pentru talentul  şi calităţile lor în domeniile în care activau,care se bucurau de un prestigiu  binemeritat.Cu ajutorul lui Mayer Amschel Bauer a înfiinţat societatea secretă  „Răsăritul”,a cărei organizare se păstrează şi în zilele noastre.Însă nu era  mulţumit.Era hotărât să înlăture influenţa Bisericii Catolice şi să lupte cu  sistemul social,iar creştinismul să-l întocmească ca o „religie a raţiunii”.În  1774 scrie articolul „Sidonii Apollinarus Fregment” prin care pregătea opinia  publică pentru „doctrina raţiunii”,din care cităm : „Principii şi naţiunile vor  dispărea fără violenţă de pe faţa Pământului.Rasa umană va deveni o singură  familie,iar lumea va aparţine oamenilor raţionali”. Între timp  renunţă la toate funcţiile de la Universitatea Iezuită,şi,la 1 mai  1776,sprijinitde întreaga familie Rothschild,de bancherii evrei germani  Wassely,Moses şi Mendelson,înte-meiază societatea secretă „Vechii căutători  de lumină din Bavaria”,denumită,mai târziu,Ordi-nul Illuminati  („Ordo  Illuminati”).

PRECEPTELE RADICALE ALE „ILLUMINATI”  ŞI EXTINDEREA

La început,”Ordinul Illuminati a pornit să instaureze „Novus Ordo Seclorum”  (NouaOrdine Mondială) cu cinci membri : Adam Weishaupt,Mayer Amschel  Bauer,Kollmer,Fran-cisc Dashead şi cunoscutul scriitor Alphonse Danotien de  Sade.Din scrierile lui Adam reiespreceptele radicale ale acestui Ordin :  abolirea monarhiei şi a oricărei puteri ordonate ; aboli-rea proprietăţii  private ; abolirea moştenitorilor ; abolirea patriotismului ; a familiei şi  abolirea tuturor religiilor. Acest program era deosebit de radical şi  a atras imediat atenţia autorităţilor din Bavaria.În 1784 Ordinul este  interzis şi membrii condamnaţi la moarte.Deşi hăituiţi pentru a fi  prinşi,aceştia nu numai că au supravieţuit,dar şi-au extins influenţa în  întreaga lume.În Ordin s-auînscris persoane din toate categoriile sociale şi  profesionale,curând  numărul membrilor ajun-gând la 300.Persoane deosebit de  notabile şi influente ca : ducele de Orleans,contele KlemensVon  Matternich,Ecaterina a II-a a Rusiei,contele Gabriel de Mirabeau,ducele  Ferdinand de Brunswick,marele poet Johann Wolfgang von Goethe,Gustav al  III-lea al Suediei,Cristian alVII-lea al Danemarcei,şi lista ar putea  continua,s-au înscris în cel mai deplin secret în Ordin.În 1783,la numai  patru ani de la înfiinţare,Ordinul număra 600 de membri,peste încă un an  numărul acestora depăşea 3.000 ! Potrivit lui Myron Fagan,Ordinul şi-a  constituit filiale se-crete în  Germania,Austria,Ungaria,Transilvania,Franţa,Belgia,Elveţia,Olanda,Suedia,Spania,Anglia,Scoţia,Irlanda,Polonia  şi Rusia.S-a infiltrat în Statele Unite ale Americii şi în Africa.Adam  Weishaupt ajunge cea mai influentă persoană a secolului XIX.Din doctrina pe care  a conceput-o,şi care a schimbat lumea în secolul XX şi începutul mileniului  III,s-au inspirat şi„Carbonarii” lui Giuseppe Mazzini,”Liga Drepţilor” a lui  Karl Marx şi „Decembriştii” luiCernîşevski.Toate acestea erau societăţi  secrete.

„CONJURAŢIA  ILUMINATI”

Pentru ca Ordinul să poată  controla persoanele care ocupau funcţii înalte în societate erapermisă şi  chiar cerută folosirea oricărui mijloc,de la corupţie,şantaj,mituire până la  sex.A-dam Weishaupt îşi va pune pe hârtie planul : o revoluţie care ar  trebui să pornească din Franţaşi să cuprindă întreaga Europă.Acest plan va  fi cuprins foarte bine de Albert Pike care,pe 22ianuarie 1870 va publica un  plan secret şi accesibil numai Iluminaţilor.Acest plan este instau-rarea  Noii Ordini Mondiale cu ajutorul a trei războaie :-    Primul război mondial  trebuia să permită Iluminaţilor din Bavaria să obţină controlul direct asupra  Rusiei ţariste.-    Scopul celui de al doilea război mondial va fi crearea  statului Israel în Palestina şi va declanşat prin manipularea unor  divergenţe de opinii între naţionaliştii germani şi sioniştii angajaţi  politic.  Al treilea război mondial va fi declanşat pe baza  disensiunilor pe care „Iluminaţii urmează să le provoace între sionişti şi  arabi,în final instaurându-se Noua Ordine Mondială. Weishaupt trimite  o scrisoare,prin curieri,masonilor ce aderaseră la ideile sale.Curierul ce se  deplasa la Paris este lovit de trăznet pe timpul unei furtuni.În tolba acestuia  autorităţile bavareze descoperă documente care îl determină pe principe să  ordone o percheziţie la domiciliul asistentului lui Weishaupt,pe 11  octombrie 1785.Sunt descoperite toate planurile pentrurăsturnarea  monarhiilor în vederea instaurării Noii Ordini Mondiale.Pentru a preveni casele  regale şi guvernele europene principele bavarez dispune publicarea acestora.Cel  mai îngrijorător document mi se pare textul tipărit de către Henri Coston în  lucrarea „Conspiraţia Illuminati”,pe care îl redau mai jos : „Primul  secret privind felul în care se poate manipula societatea este supremaţia  asu-pra opiniei publice.Prin aceasta se poate semăna între oameni atâta  dezbinare,îndoială şipăreri contradictorii,încât ei să nu se mai poată  descurca în zăpăceala colectivă şi să fie convinşi că nu pot avea o părere  personală.Trebuie dezlănţuite pasiuni în  rândul maselor şi răspândite scrieri  murdare şi lipsite de spiritualitate.Menirea presei este să dovedească  ne-putinţa ne-Illuminati în domeniul treburilor publice şi în cel  religios. Al doilea secret constă în punerea în mişcare a tuturor  slăbiciunilor şi defectelor omeneşti,patimi şi greşeli,până ce oamenii nu se  vor mai înţelege între ei.Trebuie combătută tăriapersonalităţii ; nimic nu  este mai periculos pentru noi ca aceasta.Dacă această acalitate estedublată  şi de puterea spirituală creativă,atunci ne poate dăuna mai mult decât milioane  de oameni la un loc. Prin invidie,ură,discordie şi război,prin  foamete,lipsuri şi molimi,toate popoarele vor fiatât de slăbite,încât nu vor  şti cum să iasă din impas,decât dacă se supun voinţei noastre,aIlluminati.Un  stat epuizat de prefaceri sau conflicte interne va fi,în orice caz,o pradă  uşoarăpentru noi.Vom obişnui popoarele să ia aparenţele drept monedă  adevărată,să se mulţumeas-că cu superficialităţi,să alerge numai după  plăceri,să se epuizeze căutând mereu ceva nou,pentru ca,în final,să asculte  de noi,Illuminati.Iar noi vom răsplăti masele cu venituri adecva-te pentru  supunerea lor.Prin degradarea morală a societăţii,oaenii vor pierde credinţa în  Dumnezeu.Prelucrate prin scrieri directe,prin discuţii şi discursuri,masele vor  fi educate înspiritul nostru,al Illuminati. Prin şarlatanii şi  vorbe goale,oamenii trebuie sustraşi,ca să nu poată gândi cu mintea lor.Oratorii  politici instruiţi de Illuminati trebuie să bată atâta monedă pe conceptele de  li-Bertate şi democraţie,încât oamenii să fie dezgustaţi de discursuri de  orice nuanţă politică ar fi ele.Ideologia Illuminati însă trebuie să le fie  inoculată necontenit.Masele sunt oarbe,ne-socotite şi lipsite de spirit  critic,deoarece nu au ce căuta în treburile statului.Ele sunt stăpânite  făcându-li-se dreptatea cuvenită,dar extrem de sever şi cu brutalitate. Dominaţia mondială se obţine numai pe căi ocolite,prin subminarea selectivă a  libertă-ţilor,prin legi şi ordine date electoratului,prin presă,educaţie şi  învăţământ,dar mai ales prinstricta ţinere în secret a activităţii  noastre.Guvrnele trebuie hărţuite până când,de dragul liniştii,să fie  dispuse să cedeze puterea.Vom aţâţa în Europa contradicţii individuale şi  naţionale,rasiale şi religioase,astfel ca statele să nu mai găsească punţi  de înţelegere între ele.Nici un stat creştin nu va primi sprijin adevărat din  partea noastră,a Illuminati.Fiecare resort în stat să aibă o funcţie importantă  şi bine definită,astfel ca,prin provocarea de perturbări într-unul din  ele,să poată fi stagnat întregul sistem statal. Preşedinţii de stat  vor fi aleşi de noi,din rândul celor care ne dau ascultare,Fiecare trebuie să  aibă câte un punct negru,vulnerabil,spre a da legilor sensul dorit de noi şi  pentru a putea modifica constituţiile.Acordându-i preşedintelui drepturi  depline,ca şi dreptul de a declara război,vom căpăta influenţă asupra  armatei. Pe acei din guvern care nu vor fi recrutaţi de noi,îi vom  invita politicos să primească alte însărcinări,misiuni onorifice,spre a-i abate  de la treburile statului.Vom corupe înalţiiFuncţionari ca să sporească  datoriile externe ale statului,spre a deveni sclavii datornici ai băncilor  noastre.Vom declanşa crize economice prin speculaţii la bursă,pentru a distruge  pu-terea monedei.Moneda trebuie să fie atotstăpânitoare în industrie şi  comerţ.Societatea spre care tindem va fi alcătuită,în afară de noi,dintr-o  mână de milionari care depind de noi,dinpoliţie şi soldaţi,iar în rest,din  cetăţeni lipsiţi de avere.Prin introducerea dreptului de vot general şi  individual vom instaura supremaţia absolută a maselor.Prin propaganda dreptului  de a dispune de sine însuşi al fiecărui individ vom diminua importanţa familiei  şi valoarea ei educativă.Printr-o educaţie bazată pe principii false şi  ideologii mincinoase vom face ca tineretul să fie indus în eroare,uşor de  condus şi depravat. Întemeierea cât mai multor organizaţii cu nume  diferite,ademenirea cât mai multora în loji publice au drept scop să arunce tot  mai multor cetăţeni praf în ochi. Prin toate metodele expuse,naţiunile  vor fi silite să cedeze Illuminati dominaţia lumii. Noul guvern mondial  va trebui să apară drept patronul şi binefăcătorul popoarelor.Dacă un popor  se opune,trebuie mobilizaţi vecinii şi instigaţi la acţiune armată”. Stimaţi cititori,vă rog comparaţi prevederile de mai sus cu Protocoalele  Înţelepţilor Sio-nului şi cu cele ale Francmasoneriei şi veţi găsi o  asemănare mai mult decât izbitoare.Tocmai din această cauză le-am  prezentat,această „Conjuraţie Illuminati” fiind aproape necunoscută.Precum  şi datorită faptului că ea a avut o influenţă destul de mare în societatea  americană.

ILLUMINATI  SARE BALTA

Odată cu apariţia Lojii  Columbia stabilită la New York,Ordinul Illuminati devine activ şi în  America(1785).Printre membrii săi îi amintim pe guvernatorul DeWitt Clinton şi  Clinton Roosevelt,strămoş al lui Franklin Delano Roosevelt.După un an,alte 14  loji îşi încep activitatea în diferite oraşe din cele 13 colonii  americane.Din loja înfiinţată la Portsmouth,Virginia,face parte şi Thomas  Jefferson,la acea dată ambasador în Franţa… Ordinul Illuminati îşi  extinde influenţa în toată Europa.Prima etapă a planului lor a fostlovitura  din Franţa(revoluţia).De fapt,şi Francmasoneria şi Înţelepţii Sionului îşi  revendică a-ceastă revoluţie.În august 1792 steagul roşu al revoluţiei este  înlocuit cu tricolorul,iar slo-ganul „Libertate,Egalitate,Fraternitate !”  anunţă un nou drum al istoriei umanităţii.În nume-le acestui mesaj,de atunci  şi până în zilele noastre,omenirea a fost răscolită de  războaie,ură,boli,sărăcie,foamete şi asasinate.Şi,încă nu s-a terminat… Pe 26 mai 1792,Alexander Hamilton,viitorul secretar al  Trezorerie(echivalentul ministrului de finanţe),va declara că Jefferson a  participat direct la declanşarea revoluţiei,cât timp s-a aflat la Paris.De  fapt,acesta va declara,pe 8 mai 1793,că „rămâne etern ataşat principiilor  Revoluţiei franceze”.Între timp a devenit şi mason. În aprilie  1793,Edmond Genet,noul ambasador al Franţei soseşte la New York.Este perioada  apogeului expansiunii ideilor Illuminati şi înfiinţarea unor Cluburi ale  democraţiei pe pământul american.Genet organizează mai multe manifestaţi în  Phialadelphia în care mii de oameni cheamă poporul american la revoluţie şi  alungarea preşedintelui George Washing-ton. Nu trece mult timp şi  Illuminati devin o ameninţare pentru societatea americană.Preşedintele  Washington,împreună cu vicepreşedintele John Adams şi viitor preşedinte,anunţă  Congresul să „protejeze Statele Unite în faţa expansiunii conspiraţiei  iacobinilor francezi,ai căror agenţi ocupă locuri şi în guvern”.Demersul  lor a fost sortit eşecului.

Scris de Teodor FILIP   sursa www.ne-cenzurat.ro

>

Acest articol a fost publicat în PLANURI OCULTE și etichetat , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s